inomed

Projekty badań w dziedzinie medycyny

Małe i średnie przedsiębiorstwa decydują o charakterze branży techniki medycznej, a innowacyjne przedsiębiorstwa decydują o charakterze badań w dziedzinie medycyny. Jednym z nich jest inomed. Niemieckie Ministerstwo Edukacji i Badań nazywa przedsiębiorstwa takie, jak inomed motorami innowacyjności, ponieważ szybko wykorzystują one zdobycze naukowe badań w dziedzinie medycyny w nowych technologiach medycznych i je rozwijają, przyspieszając w ten sposób postęp technologiczny.

Jeśli chodzi o badania w dziedzinie medycyny, inomed prowadzi obecnie 7 projektów we współpracy z uniwersytetami, instytutami i innymi firmami. Na lata 2012 do 2016 zatwierdzone zostały środki na ten cel w wysokości 1,5 miliona euro – dotacje na badania w dziedzinie medycyny, które stworzą nowe miejsca pracy w działach rozwoju i konstrukcji, a później będą przynosić owoce również w dziedzinie produkcji.

Jesteśmy dumni z tego, że pracujemy nad następującymi projektami badawczymi w dziedzinie medycyny:

  • TRANSEURO
  • autoPIN
  • OR.NET
  • Pomiar drżeń ZIM
  • Powłoki parylenowe ZIM

TRANSEURO

Projekt kooperacyjny UE FP 7 z obszaru badań w dziedzinie medycyny mający na celu rozwój w zakresie przeszczepów komórek macierzystych w leczeniu choroby Parkinsona:

Celem TRANSEURO jest poprawa efektów leczenia komórkowego u pacjentów z chorobą Parkinsona. W ramach TRANSEURO dla badań w dziedzinie medycyny istnieje możliwość uzyskania lepszego i stabilniejszego leczenia podczas testów klinicznych. W ramach przygotowań do testów klinicznych wykonywany jest szereg eksperymentów laboratoryjnych i klinicznych.


autoPIN: Śródoperacyjny neuromonitoring brzucha do operacji laparoskopowych

Celem wspieranego przez BMBF projektu badań w dziedzinie medycyny jest nowatorski system asystowania podczas zabiegów chirurgicznych w jamie miednicy, który ma zapobiegać urazom nerwów.
Więcej informacji >>


OR.NET: Niezawodne dynamiczne powiązanie elementów na sali operacyjnej i w klinice

Celem tego projektu badań w dziedzinie medycyny jest opracowanie podstawowych koncepcji niezawodnego dynamicznego powiązania komponentów na sali operacyjnej i w klinice, jego ocena i podjęcie działań w zakresie standaryzacji.


Pomiar drżeń ZIM

Głęboka stymulacja mózgu jest coraz częściej stosowaną metodą leczenia zakłóceń ruchu, na przykład takich, jakie występują w zespole Parkinsona. Celem tego projektu badań w dziedzinie medycyny jest opracowanie zintegrowanego systemu pomiarowego, który umożliwi dokładniejszą i bardziej obiektywną ocenę stopnia ciężkości objawów podczas operacji.
Więcej informacji >>


Powłoki parylenowe ZIM

Zadaniem tego projektu badań w dziedzinie medycyny jest opracowanie metody powlekania parylenem elektrod odprowadzających i sond stymulujących, która będzie znacznie lepsza od obecnego stanu techniki pod względem elastyczności własności powłoki i możliwości ponownego wykorzystywania produktów.
Więcej informacji >>