inomed

Projekty badań w dziedzinie medycyny

Małe i średnie przedsiębiorstwa decydują o charakterze branży techniki medycznej, a innowacyjne przedsiębiorstwa decydują o charakterze badań w dziedzinie medycyny. Jednym z nich jest inomed. Niemieckie Ministerstwo Edukacji i Badań nazywa przedsiębiorstwa takie, jak inomed motorami innowacyjności, ponieważ szybko wykorzystują one zdobycze naukowe badań w dziedzinie medycyny w nowych technologiach medycznych i je rozwijają, przyspieszając w ten sposób postęp technologiczny.

Jeśli chodzi o badania w dziedzinie medycyny, inomed prowadzi obecnie pięć projektów we współpracy z uniwersytetami, instytutami i innymi firmami. Na lata 2012 do 2016 zatwierdzone zostały środki na ten cel w wysokości 1,5 miliona euro – dotacje na badania w dziedzinie medycyny, które stworzą nowe miejsca pracy w działach rozwoju i konstrukcji, a później będą przynosić owoce również w dziedzinie produkcji.

Jesteśmy dumni z tego, że pracujemy nad następującymi projektami badawczymi w dziedzinie medycyny:

  • Ocena zdatności jednokanałowej elektrody powierzchniowej do odczytu zapisu elektromiograficznego kompleksu zwieraczy odbytnicy w neuromonitoringu śródoperacyjnym w chirurgii miednicy mniejszej
  • Pomiar drżeń ZIM
  • Powłoki parylenowe ZIM
  • INTAKT

Ocena zdatności jednokanałowej elektrody powierzchniowej do odczytu zapisu elektromiograficznego kompleksu zwieraczy odbytnicy w neuromonitoringu śródoperacyjnym w chirurgii miednicy mniejszej

Zastosowanie neuromonitoringu śródoperacyjnego w zabiegach w obrębie miednicy mniejszej wywodzi się z konieczności obserwacji funkcji unerwienia autonomicznego podczas chirurgii raka odbytnicy. Śródoperacyjny neuromonitoring umożliwia chirurgowi zapobiegać dysfunkcjom unerwienia autonomicznego, które prowadzą do zaburzeń czynnościowych mikcji i defekacji. Te dysfunkcje drastycznie pogarszają komfort życia pacjenta, przedłużają pobyt pacjenta w szpitalu oraz zwiększają koszty leczenia. W obecnej metodzie przedoperacyjne przygotowanie pacjenta do neuromonitoringu wymaga precyzyjnego pozycjonowania elektrod igłowych w kompleksie zwieracza odbytnicy. Ten proces jest czasochłonny, wymaga znacznego doświadczenia oraz jego jakość rzutuje na jakość pozyskanego sygnału EMG. Zastąpienie elektrod igłowych minimalnie inwazyjną elektrodą powierzchniową może drastycznie przyspieszyć proces przygotowania pacjenta i go znacznie uprościć. Celem projektu jest ocena praktyczności zastosowania elektrody powierzchniowej w neuromonitoringu w chirurgii miednicy mniejszej.


Pomiar drżeń ZIM

Głęboka stymulacja mózgu jest coraz częściej stosowaną metodą leczenia zakłóceń ruchu, na przykład takich, jakie występują w zespole Parkinsona. Celem tego projektu badań w dziedzinie medycyny jest opracowanie zintegrowanego systemu pomiarowego, który umożliwi dokładniejszą i bardziej obiektywną ocenę stopnia ciężkości objawów podczas operacji.
Więcej informacji >>


Powłoki parylenowe ZIM

Zadaniem tego projektu badań w dziedzinie medycyny jest opracowanie metody powlekania parylenem elektrod odprowadzających i sond stymulujących, która będzie znacznie lepsza od obecnego stanu techniki pod względem elastyczności własności powłoki i możliwości ponownego wykorzystywania produktów.
Więcej informacji >>