inomed

autoPIN – śródoperacyjny neuromonitoring miednicowy do operacji laparoskopowych całkowitego usunięcia mezorektum

Chirurgiczny system wspomagający do całkowitego usunięcia mezorektum pomaga chronić nerwy.

Celem projektu, który uzyskał wsparcie Niemieckiego Ministerstwa Edukacji i Badań, jest nowatorski system wspomagający, który podczas zabiegów chirurgicznych w miednicy, np. całkowitego usuwania mezorektum, ma zapobiegać uszkodzeniom nerwów. System autoPIN o dużym stopniu automatyzacji, posiadający układ nawigacji - ma za zadanie umożliwić lekarzowi operującemu precyzyjne i bezpieczne wykonywanie czynności podczas operacji całkowitego usunięcia mezorektum, zapobiegając tym samym pooperacyjnym zakłóceniom funkcji, takich jak np. nietrzymanie moczu, impotencja i zakłócenia trzymania stolca. Jest to bardzo ważne dla komfortu życia. Podczas operacji całkowitego usunięcia mezorektum usuwany jest guz rakowy tkwiący głęboko na odbytnicy. Aby zapewnić w tym czasie ochronę dróg nerwowych, podczas operacji monitorowana jest ich funkcja. Partnerami uczestniczącymi w tym kooperacyjnym projekcie są Fraunhofer IBMT z St. Ingbert i Klinika Uniwersytecka w Mainz, które posiadają wieloletnie doświadczenie w dziedzinie neuromonitoringu i operacji całkowitego usunięcia mezorektum.

Zabiegi onkologiczne w miednicy małej, na przykład usunięcie raka odbytnicy podczas całkowitego usunięcia mezorektum, w przypadku wielu pacjentów prowadzą do pooperacyjnych zakłóceń funkcyjnych. Główną rolę odgrywają tutaj zakłócenia wywołane przez uszkodzenia nerwów, dotyczące wypróżniania się, oddawania moczu i funkcji płciowych, które decydują o komforcie życia po operacji. Ich przyczyną są w dużym stopniu śródoperacyjne urazy nerwów miednicowych. Z uwagi na ich bezpośrednie sąsiedztwo z warstwą preparacyjną oraz wizualne i strukturalne podobieństwo do otaczających je tkanek, nerwy te są narażone na duże ryzyko uszkodzenia podczas operacji całkowitego usunięcia mezorektum. W szczególności wewnętrzny zwieracz odbytu, który jest odpowiedzialny za 80% spoczynkowych funkcji odbytu, jest sterowany z zewnątrz przez te nerwy autonomiczne, a więc ich uszkodzenie może doprowadzić do znacznych zakłóceń, jeśli chodzi o trzymanie stolca.

Mapping i monitoring splotu autonomicznych włókien nerwowych w miednicy

Do zapewnienia jak najlepszej ochrony autonomicznych splotów nerwowych przed uszkodzeniem podczas całkowitego usuwania mezorektum w chirurgii funkcjonalnej przyczynia się neuromonitoring śródoperacyjny. Autonomiczny splot nerwowy jest wykrywany za pomocą elektrycznej stymulacji podczas operacji całkowitego usunięcia mezorektum. Integralność dróg nerwowych opadających i mięśniowych jest stale kontrolowana za pomocą elektromiogramu na podstawie sygnałów odprowadzanych ze zwieracza odbytu (w porównaniu z tym: somatosensorycznie wywoływane potencjały >> w monitoringu narastających dróg nerwowych) i poprzez pomiary ciśnienia w pęcherzu. W minimalnie inwazyjnej chirurgii całkowitego usunięcia mezorektum występują wyższe wymagania w zakresie monitoringu, które zostały uwzględnione w ramach tego projektu. Dzięki temu metody monitoringu miednicowego mogą być wykorzystywane również w przypadku coraz większej liczby operacji laparoskopowych.

Innowacyjny system autoPIN w przypadku całkowitego usunięcia mezorektum stawia zatem na stymulację za pomocą przezczaszkowo przyłożonego układu elektrod, które mają selektywnie stymulować włókna nerwowe. Zadaniem specjalnie ukształtowanych powierzchniowych elektrod elektromiograficznych jest niezawodne wykrywanie wywoływanych sygnałów. Dodatkowo specjalnie zaprojektowane oprogramowanie służy do eliminacji trudności interpretacyjnych i za pomocą sygnałów akustycznych i wizualnych informuje lekarza operującego podczas operacji całkowitego usunięcia mezorektum o udanej stymulacji.

Firma inomed Medizintechnik GmbH zajmuje się ekonomiczną stroną wykorzystania tego projektu i wprowadzeniem na rynek jego efektów. Dzięki możliwym oszczędnościom wynikającym ze zmniejszenia kosztów w systemie służby zdrowia poprzez wykorzystanie nowatorskich rozwiązań tego projektu w operacjach całkowitego usunięcia mezorektum i w innych dziedzinach, szanse na osiągnięcie sukcesu są duże.