inomed

Diagnostyka w neurologii: Pomiar drżeń podczas operacji DBS

Śródoperacyjny pomiar objawów choroby Parkinsona i drżeń podczas wszczepiania elektrod do głębokiej stymulacji mózgu

Głęboka stymulacja mózgu jest coraz częściej stosowaną metodą neurologii i neurochirurgii >> w leczeniu zakłóceń ruchowych, które występują np. w zespole Parkinsona. Celem tego projektu jest opracowanie systemu pomiarowego zintegrowanego na bazie czujników inercjalnych do nakładania na dłoń lub nadgarstek pacjenta w celu uzyskania dokładniejszej i bardziej obiektywnej oceny objawów w porównaniu do czysto optycznej metody, jaką może stosować lekarz operujący lub neurolog. Projekt jest realizowany przez firmę inomed razem z Politechniką w Monachium, Katedra Mikromedycyny i Uniwersytecką Kliniką Neurochirurgii w Monachium.

Podczas operacji DBS wykonywanej wspólnie przez neurochirurgów i neurologów elektrody są wstawiane na stałe do mózgu oraz służą do stymulowania odpowiednich regionów mózgu i mają przyczynić się na nawrotu objawów choroby. Aby uzyskać optymalną pozycję elektrod i natężenie prądów stymulujących, lekarz operujący lub neurolog dokonuje optycznej oceny objawów. Wadą takiej metody jest to, że jest ona czysto subiektywna, nieznormalizowana i musi być stosowana przez neurologa w trakcie operacji. 

Śródoperacyjne kwantyfikowane i zautomatyzowane określanie natężenia objawów

Celem tego projektu jest opracowanie znormalizowanej i obiektywnej metody oceny skuteczności stymulacji, jeśli chodzi o pozycję elektrod i parametry stymulacji. Poprzez integrację tego nowatorskiego systemu neurologicznego z istniejącym systemem pozycjonowania elektrod, każdy pomiar może być automatycznie przyporządkowany do pozycji elektrod. Lekarz operujący lub neurolog otrzymuje informacje w przejrzystej formie o tym, jak stymulacja elektryczna wpływa na objawy choroby, zanim elektrody zostaną wstawione. Połączenie metod diagnostycznych neurologicznych z neurochirurgiczną precyzją umożliwia szybkie i skuteczne leczenie za pomocą głębokiej symulacji mózgu.

Jako system wspierający dla neurochirurgii i neurologii wykorzystywany jest opracowany przez firmę inomed i stosowany z powodzeniem w wielu klinikach system rejestracji sygnałów za pomocą mikroelektrod ISIS (MER >>). W tym celu opracowane zostało oprogramowanie, które daje przedstawicielom neurochirurgii i neurologii szybką i wygodną, ale przede wszystkim obiektywną możliwość bezpośredniego uzyskiwania informacji o skuteczności głębokiej stymulacji mózgu w leczeniu objawów choroby Parkinsona oraz drżeń i w razie potrzeby podjęcia odpowiednich działań. Firma inomed łączy poprzez tę technologię diagnostykę śródoperacyjną z neurologią: Zoptymalizowane leczenie metodą DBS pacjentów z chorobą Parkinsona >>dzięki kwantyfikowanemu badaniu w przypadku stymulacji punktów docelowych.