inomed

Diagnostyka: od elektroencefalografii do elektromiografii

Wdrożenie właściwej terapii na podstawie elektroencefalografii, prędkości przewodzenia nerwów, elektromiografii, potencjałów wywołanych ruchowo lub potencjałów wywołanych somatosensorycznie

Elektroencefalografia jest uważana za sprawdzoną metodę pomiaru funkcji mózgu w diagnostyce neurologicznej oraz w badaniach neurologicznych. Oprócz elektroneurografii i elektromiografii, elektroencefalografia należy do standardowych metod badań w neurologii.

W przypadku chorób, takich jak na przykład udar mózgu, padaczka, stwardnienie rozsiane, objawy porażenia, choroba Parkinsona czy zakłócenia umysłowe, produkty inomed w dużym stopniu pomagają w diagnozie.   Neurografia, miografia i elektroencefalografia są stosowane na etapie diagnostycznym podczas pomiaru krzywych prądów mózgowych, prędkości przewodzenia sygnałów przez nerwy, blokad przepływu sygnałów przez nerwy lub samoczynnych odruchów mięśniowych. Istnieje dzięki temu możliwość ochrony pacjentów przed ciężkimi zachorowaniami, wprowadzenia właściwej terapii. Na przykład pomiary w układzie nerwowym za pomocą elektroencefalografii są obecnie rutynowo stosowane w codziennych zabiegach medycznych.

Brak bólu dla pacjenta, pewność dla lekarza

W diagnostyce neurologicznej oprócz elektroencefalografii przydatnym narzędziem okazała się również przezczaszkowa stymulacja magnetyczna. Pacjent nie odczuwa żadnego bólu zarówno podczas elektroencefalografii, jak i podczas stymulacji magnetycznej. Te nieinwazyjne metody stymulowania kory i nerwów obwodowych oraz odprowadzania potencjałów wywoływanych ruchowo stały się rutynowymi badaniami w diagnostyce neurologicznej. Główne miejsce zajmuje tutaj ocena potencjałów wywoływanych ruchowo oraz czasu przewodzenia dla układu ruchu do badania funkcjonalnej integralności drogi korowo-rdzeniowej.

Niezależnie od tego, który system inomed zostanie wybrany – system elektroencefalografii Walter EEG (również wideoelektroencefalografia), któryś z systemów EB Neuro – wszystkie dają duże korzyści pacjentom, minimalizują ryzyko i możliwe negatywne oddziaływania, a także zapewniają bezpieczeństwo użytkownikowi. W dziedzinie diagnostyki neurofizjologicznej można więc znaleźć systemy i akcesoria do wszystkich standardowych zastosowań, na przykład: pomiar prędkości sygnałów w nerwach, elektromiografia, somatosensorycznie wywoływane potencjały, akustycznie wywoływane potencjały oraz elektryczne i magnetyczne stymulatory do bezbólowej przezskórnej i przezczaszkowej stymulacji magnetycznej – oczywiście również nasze sprawdzone systemy elektroencefalografii Walter EEG.

Zastosowanie stymulacji magnetycznej w diagnostyce neurologicznej:

  • Motoryczne potencjały wywołane (MEPy)
  • Ustalenie czasu przewodzenia układu centralnego
  • Technologia potrójnej stymulacji
  • Próg pobudzenia kory ruchowej
  • Protokół podwojonego impulsu
  • Tłumienie jednostronnego i przeciwnego unerwienia korowego
  • Mapowanie kory ruchowej
  • Przezskórna stymulacja magnetyczna nerwów obwodowych