Nowa metoda mapowania ułatwiająca bezpieczną resekcję guzów w mózgu

Dynamiczne ciągłe mapowanie układu piramidowego według Raabego 

 

Ssak do mapowania: chirurgiczny ssak i sonda stymulacyjna w jednym

Dynamiczne ciągłe mapowanie podkorowe to nowa metoda, która umożliwia bezpieczną resekcję guzów w mózgu. Specjalnie z myślą o niej firma inomed we współpracy z prof. dr. Raabem (szpital Inselspital w Bernie) opracowała ssak do mapowania Raabego. Umożliwia on odsysanie podczas resekcji guzów w mózgu i jednocześnie ciągłe dynamiczne mapowanie układu piramidowego.

Metoda mapowania według Raabego 

Koncepcja resekcji tkanki guza przy niskich progach motorycznych (3–5 mA) oznacza udoskonalenie dotychczas klasycznie stosowanej techniki mapowania:

 • Mapowanie rozpoczyna się przy stymulacji z intensywnością ok. 10 mA (odległość 10 mm od układu piramidowego).
 • Intensywność prądu jest przy tym proporcjonalna do odległości od układu piramidowego (zasadniczo: 1 mm ≈ 1 mA).
 • W razie powstania ruchowo wywołanych potencjałów należy zredukować prąd stopniowo co 2 mA do poziomu 5 mA.
 • Po wystąpieniu ruchowo wywołanych potencjałów należy kontynuować resekcję w miejscu bardziej oddalonym od układu piramidowego.
 • Końcówka ssaka znajduje się zawsze w miejscu przeznaczonym do resekcji i umożliwia ciągłe mapowanie.
 • Koniec resekcji guza musi wybrać chirurg z uwzględnieniem bieżącej sytuacji podczas operacji i odpowiedniej intensywności prądu ruchowo wywołanych potencjałów w korze mózgowej.

Metoda ta opiera się na resekcji przeprowadzanej wyłącznie w miejscach, gdzie nie występują ruchowo wywołane potencjały. Dzięki temu możliwa jest bezpieczna resekcja tkanki guza z lepszą ochroną układu piramidowego. Dynamiczne ciągłe mapowanie podkorowe pomaga w ten sposób uniknąć permanentnego niedowładu pooperacyjnego.

Zalety ssaka do mapowania Raabego:

 • Mapowanie podkorowe z jednoczesnym odsysaniem
 • Bezpieczniejsza resekcja guzów
 • Brak konieczności zmiany narzędzia
 • Stała sygnalizacja dźwiękowa:
 1. Niski dźwięk informuje operatora o wystąpieniu ruchowo wywołanych potencjałów
 2. Wysoki dźwięk sygnalizuje odpowiednią intensywność prądu i możliwość bezproblemowej kontynuacji resekcji

Cechy ssaka do mapowania Raabego

 • Jednobiegunowa stymulacja odbywa się na końcówce ssaka do mapowania
 • Powierzchnia ssaka jest izolowana, co ogranicza kontakt elektryczny na końcówce ssaka
 • Przewód przyłączeniowy stymulatora jest przymocowany do ssaka stymulującego
 • Parametry stymulacji i zastosowanie nie różnią się od stymulacji podkorowej za pomocą jednobiegunowej sondy stymulacyjnej
 • Aktywna końcówka 2 mm
 • Pojedyncze przyłącze do wszystkich stymulatorów z wtykiem zabezpieczającym 1,5 mm
 • Przyłącze do powszechnych ssaków

Zastosowania

 • Neurochirugia >>
 • Ochrona układu piramidowego i obszaru kory mózgowej odpowiedzialnej za motorykę podczas resekcji guza
 • Bezpośrednia stymulacja kory mózgowej

 

Industriepreis 2016

Ssak do mapowania typu Raabe otrzymuje nagrodę branżową „Industriepreis 2016” w kategorii techniki medycznej.