Akcesoria do profesjonalnego śródoperacyjnego monitoringu w chirurgii miednicy

Podczas monitoringu w chirurgii miednicy śródoperacyjnie kontrolowane są autonomiczne nerwy w miednicy małej. W ten sposób monitoring chroni struktury nerwowe, a tym samym pozwala na utrzymanie komfortu życia pacjenta. Akcesoria stanowią ważny czynnik, od którego zależy powodzenie zabiegu.

Metody neuromonitoringu w chirurgii miednicy

Ta nowatorska w skali światowej metoda opiera się na sprawdzonej technice neuromonitoringu. Została opracowana na bazie wieloletnich badań klinicznych, których przedmiotem było monitorowanie nerwów autonomicznych w miednicy małej. Po długotrwałych testach dostępna jest obecnie nowa technika neuromonitoringu w chirurgii miednicy do zastosowań śródoperacyjnych.

Neuromonitoring pomaga chirurgowi chronić funkcje anorektalne i urogenitalne, a tym samym zapobiegać pogorszeniu się komfortu życia pacjenta po zabiegu chirurgicznym. Neuromonitoring w chirurgii miednicy może zmniejszyć pooperacyjne koszty następcze i przyczynić się do rozwoju bardzo nowoczesnej medycyny, w której stosowane są najnowsze narzędzia i technologie medyczne.

Technika neuromonitoringu w chirurgii miednicy jest wykorzystywana przede wszystkim podczas procedury całkowitego wycięcia mezorektum (TME). Ale neuromonitoring w chirurgii miednicy może chronić nerwy autonomiczne również podczas innych zabiegów chirurgicznych w miednicy małej w specjalnościach jak: proktologia, ginekologia, a także urologia.

Akcesoria do neuromonitoringu w chirurgii miednicy

Aby neuromonitoring w chirurgii miednicy mógł być zastosowany podczas chirurgicznego zabiegu TME >>, potrzebne są akcesoria. W celu monitorowania funkcji anorektalnej w mięśniach zwieraczy odbytu umieszczane są elektrody do pomiaru sygnałów reakcji mięśni za pomocą elektromiografii. Funkcja pęcherza jest monitorowana poprzez pomiar ciśnienia. Poprzez stymulację odpowiednich struktur nerwowych za pomocą bipolarnej sondy ręcznej wykonywana jest neuromodulacja. Przy zachowanej funkcji nerwów odbierany jest sygnał odpowiedzi na pobudzenie, który jest przedstawiony w formie wizualnej i akustycznej. Dzięki neuromonitoringowi w chirurgii miednicy chirurg może lokalizować struktury nerwowe i sprawdzać ich funkcję. Wyniki są automatycznie dokumentowane.

Monitoring nerwów stanowi ważny środek pomocniczy podczas zabiegów chirurgicznych w miednicy małej. Za pomocą specjalnych akcesoriów opracowanych dla neuromonitoringu w chirurgii miednicy mogą być kontrolowane funkcje anorektalne i urogenitalne. W ten sposób można zapobiegać dysfunkcjom i nie pogorszyć dotychczasowy komfort życia pacjenta. Poprzez wykonywanie znormalizowanymi metodami neuromonitoringu można poprawić jakość opieki nad pacjentem i zmniejszyć ilość powikłań.

Więcej informacji >