inomed

ISIS Switchmatrix przełącza między EEG a stymulacją elektryczną w sposób innowacyjny i z możliwością rozszerzenia.

Stymulacja i odprowadzanie sygnałów w EEG jeszcze nigdy nie były tak proste!

EEG  jest metodą badania aktywności padaczkowej w mózgu. Jeśli takie schorzenie nie może być leczone lekami, istnieje możliwość zabiegu chirurgicznego. W celu ograniczenia ognisk aktywności padaczkowej wykonywane są wewnątrzczaszkowe pomiary elektroencefalograficzne celem znalezienia chorych miejsc mózgu. EEG wewnątrzczaszkowe może być również stosowane w naukowych badaniach neurologicznych, np. mappingu kory lub w badaniach funkcjonalnych.

Firma Inomed dzieli się swoimi technicznymi kompetencjami z lekarzami i pacjentami, opracowując stale nowy sprzęt do diagnostyki neurologicznej. W przypadku elektroencefalografii wewnątrzczaszkowej w diagnostyce padaczki oraz elektrofizjologicznych badaniach przewlekłych lub nagłych schorzeń powierzchni kory pierwsze miejsce zajmuje ISIS Switchmatrix. Pomocniczym narzędziem w tych badaniach jest wideoelektroencefalografia, w której zapisywany jest obraz wideo zsynchronizowany w czasie. ISIS Switchmatrix to otwarty system, który współpracuje z wszystkimi wzmacniaczami cyfrowymi do elektroencefalografii wewnątrzczaszkowej. Jeśli liczy się uniwersalność, szybkość i łatwość, ten system inomed zapewnia niezwykle łatwą stymulację i inwazyjną wielokanałową rejestrację sygnałów lub możliwość zastosowania elektroencefalografii wewnątrzczaszkowej. System ISIS Switchmatrix został stworzony dzięki doświadczeniu firmy inomed w dziedzinie monitoringu śródoperacyjnego i systemów diagnostycznych wspólnie z neurologami, neurochirurgami i innymi specjalistami pod kątem uzyskania optymalnego komfortu obsługi i wydajności.

System ISIS Switchmatrix jest zasilany przez złącze USB i przełącza 64 kanały EEG do zewnętrznego neurostymulatora. Neurostymulator ISIS jest doskonałym partnerem systemu w  EEG diagnostyki padaczki.

W połączeniu z cyfrowym wzmacniaczem ISIS Switchmatrix może łączyć poszczególne elektrody z elektroencefalografii wewnątrzczaszkowej z neurostymulatorem ISIS lub innymi neurostymulatorami. W tym samym czasie inne, niepodłączone kanały nadal odprowadzają sygnały z elektroencefalografii wewnątrzczaszkowej. Ale ISIS Switchmatrix jest również idealną bazą wyjściową dla innych, bardziej złożonych układów. Do ISIS Switchmatrix można podłączyć maks. trzy moduły rozszerzające – ISIS Switchmatrix Extension. Każdy z tych modułów rozszerzających posiada po 64 kanały i opcję podłączenia dwóch kolejnych stymulatorów. Dla dużego wyzwania inomed oferuje dopasowane rozwiązanie: osiem stymulatorów podłączonych do poszczególnych elektrod z maks. 256 kanałami do elektroencefalografii wewnątrzczaszkowej.

Funkcje

  • łatwa i intuicyjna obsługa
  • opcjonalna rozbudowa do 3 modułów Switchmatrix
  • od 64 do 256 kanałów
  • możliwość podłączenia do 8 zewnętrznych stymulatorów

Zastosowanie

  • śródmózgowe EEG
  • inwazyjny wielokanałowy odbiór
  • badania

Więcej informacji >