inomed

Nowa generacja oprogramowania systemu ISIS IOM

Oprogramowanie do neuromonitoringu NeuroExplorer 6.0

Wydajne oprogramowanie do neuromonitoringu NeuroExplorer 6.0 to najnowsza propozycja firmy inomed w zakresie neuromonitoringu śródoperacyjnego. Spełnia ono wysokie wymagania, umożliwiając efektywną realizację funkcji monitorowania dzięki m.in. ulepszonej jakości sygnału, uproszczeniu obsługi oraz dokładnej dokumentacji.

Oprogramowanie do neuromonitoringu NeuroExplorer 6.0 jest dostępne dla wszystkich aktualnych systemów ISIS IOM >> z modułem USB: dla systemu ISIS IOM, ISIS IOM Kompakt oraz ISIS Xpress. Modułowa struktura umożliwia elastyczne zestawianie poszczególnych rodzajów pomiarów oraz dalszą rozbudowę systemu zgodnie z potrzebami.

Najnowsza technologia i sprawdzony układ graficzny w oprogramowaniu

Innowacyjne narzędzia doprecyzowały sprawdzone już funkcje, dzięki czemu oprogramowanie do neuromonitoringu nowej generacji NeuroExplorer 6.0 jest niezawodnym i wydajnym rozwiązaniem zapewniającym optymalne wyniki pomiarów w ramach zastosowania śródoperacyjnego.

Nowatorskie oprogramowanie do neuromonitoringu NeuroExplorer 6.0 umożliwia szybkie tworzenie indywidualnych scenariuszy poprzez wykorzystanie wcześniej zdefiniowanych standardowych parametrów pomiarowych. Dzięki ulepszonemu prowadzeniu użytkownika obsługa nowego oprogramowania jest prosta i bezbłędna, wspomagając tym samym sprawny przebieg operacji poprzez prostą konfigurację przyporządkowania elektrod, nowy układ okna szczegółów z kluchowymi informacjami, szybką funkcję komentarzy oraz analizę monitorowania na żywo bez przerwania bieżącego pomiaru.

Jedną z ważniejszych nowości w oprogramowaniu do neuromonitoringu NeuroExplorer 6.0 jest optymalizacja cyfrowej obróbki sygnału. Jej rezultatem jest uproszczona identyfikacja i redukcja artefaktów stymulacyjnych a także znacznie lepsza jakość sygnału. Do uproszczonej analizy sygnału przyczyni się także automatyczna i dokładna detekcja załamków. Dzięki inteligentnej rejestracji danych, w ramach której następuje automatyczny zapis wcześniejszych aktywności sygnałów, można w każdej chwili odtworzyć pominięte i ważne dla przebiegu operacji aktywności spontaniczne. Wszystkie dane pomiarowe oprogramowania NeuroExplorer 6.0 są rejestrowane w formacie EDF+ zapewniającym kompatybilność z różnym oprogramowaniem analizującym dostępnym na rynku.

Kolejne zalety oprogramowania do neuromonitoringu NeuroExplorer 6.0 dotyczą obszaru zarządzania danymi. Dzięki nowemu modułowi DataSync bazującemu na serwerze SQL podczas synchronizacji danych pomiarowych między kilkoma systemami ISIS IOM możliwe jest wywołanie danych niezależnie od stanowiska roboczego.

Rozbudowany serwis, np. funkcja Screen2Video jako optymalne narzędzie od prezentacji i szkoleń, idealnie dopełnia ofertę pakietu oprogramowania do neuromonitoringu NeuroExplorer 6.0. 

Cechy

Ulepszone prowadzenie użytkownika

 • Przyporządkowanie elektrod – prosta i szybka konfiguracja
 • Czytelnie zaprezentowane kluczowe informacje
 • Pasek czasu – analiza na żywo  bez przerwy w monitorowaniu
 • Szybkie tworzenie indywidualnych scenariuszy
 • Indywidualne i szybkie rozmieszczenie okien pomiarowych

Kompleksowe zarządzanie danymi

 • Nowe sporządzanie raportów
 • Zsynchronizowana baza danych w przypadku wielu systemów ISIS IOM

Nowe narzędzie do ulepszonej obróbki sygnału

 • Zoptymalizowana identyfikacja i redukcja artefaktów stymulacyjnych
 • Nowe algorytmy filtrujące
 • Niezawodna identyfikacja i oznaczanie istotnych fal sygnałowych
 • Wszystkie sygnały zapisywane w formacie EDF+
 • Inteligentna rejestracja danych aktywności spontanicznych

Rozbudowany serwis

 • Funkcja Screen2Video do demonstracji i szkoleń
 • Pakiet Service Zip w dowolnym momencie dla szybkiego uzyskania wsparcia

Zastosowania

 • Monitoring w neurochirurgii
 • Chirurgia ogólna i wisceralna, np. EMG
 • Monitoring podczas ingerencji związanych z tarczycą
 • Chirurgia naczyniowa, np. monitoring SEP w przypadku zwężenia tętnicy szyjnej
 • Ortopedia i chirurgia kręgosłupa, np. SEP i MEP
 • Monitoring podczas chirurgii skoliozy
 • Chirurgia serca i klatki piersiowej, np. SEP i MEP
 • Monitoring w przypadku tętniaka aorty

Więcej informacji >