inomed

Neuromonitoring śródoperacyjny: od SEP do MEP

Zapewnienie pacjentowi optymalnej ochrony podczas zabiegów operacyjnych za pomocą modułów funkcyjnych, takich jak: EMG, AEP, SEP, MEP, lokalizacja bruzdy środkowej, EEG i VEP.

Neuromonitoring śródoperacyjny opisuje wiele metod, które są stosowane w celu monitorowania integralności dróg nerwowych podczas operacji. Jest on dziś częścią zakresu usług każdego nowoczesnego szpitala i może być wykorzystywany w dziedzinach takich jak: neurochirurgia, chirurgia serca i klatki piersiowej, otolaryngologia, ortopedia, chirurgia urazowa, chirurgia naczyniowa, chirurgia endokrynologiczna, chirurgia ogólna i na oddziałach OIOM.

Neuromonitoring śródoperacyjny jest wykorzystywany do zapobiegania zagrożenia dla nerwów ruchowych i sensorycznych podczas operacji. Pomaga w rozpoznawaniu struktur nerwowych podczas neurostymulacji i zapobieganiu ich uszkodzeniom. Neuromonitoring śródoperacyjny może być stosowany na przykład w chirurgii tętniaka aorty, w monitoringu rdzenia kręgowego za pomocą SEP i MEP lub w monitoringu chirurgii tętnicy szyjnej za pomocą SEP. Oprócz potencjałów wywoływanych somatosensorycznych użytkownik może stosować również znane metody pomiarów, takie jak: EMG, AEP, MEP, EEG i VEP.

Jeden system – wiele możliwości wykorzystania

To przewaga systemu monitoringu śródoperacyjnego ISIS. System wyróżnia się wydajnością, łatwością obsługi, elastycznością i różnorodnością zastosowań. Firma inomed Medizintechnik GmbH oferując ten system proponuje pełny pakiet rozwiązań do multimodalnego śródoperacyjnego monitoringu neurofizjologicznego.

Użytkownik ma do wyboru trzy różne systemy bazowe – ISIS, ISIS Kompakt i ISIS IOM portable. Rodzaj i liczbę modułów wzmacniaczy należy dobrać w zależności od planowanego zastosowania. Neurostymulator ISIS >> jest sercem każdego systemu monitoringu śródoperacyjnego ISIS.

Łatwe i bezpieczne w użyciu są adaptery przyłączeniowe do neurostymulacji i odbioru sygnałów - dzięki kodom barwnym i jednoznacznym oznaczeniom do standardowych systemów odprowadzania sygnałów, takich jak SEP. Elektrody i sondy można bez problemu łączyć z tym systemem.

Niezależnie od tego, który system monitoringu ISIS zostanie wybrany – przenośny czy stacjonarny na wózku – wszystkie dają duże korzyści pacjentom, minimalizują ryzyko i możliwe negatywne skutki leczenia chirurgicznego, a także zapewniają bezpieczeństwo użytkownikowi.

Cechy

 • System monitoringu śródoperacyjnego ISIS jest dostępny jako monitor 8-, 16-, 24- lub 32-kanałowy i można go rozbudować do maks. 128 kanałów.
 • Stałoprądowy stymulator prądu z 12+1 wyjściami do stymulacji bezpośredniej nerwów, kory mózgowej, mięśni, przezskórnej i przezczaszkowej stymulacji elektrycznej.
 • Prąd stymulacji od 0,01 mA do 250 mA nastawiany w indywidualnie dobranych stopniach
 • Ciągły pomiar impedancji i wskaźnik przepływu prądu
 • Każdy kanał stymulacji może być elastycznie stosowany i dowolnie dobierany do wszystkich mierzonych wartości.
 • Łatwe tworzenie nieograniczonej liczby indywidualnych programów pomiarowych z dużą liczbą fabrycznie zainstalowanych programów, nazywanych w zależności od obszaru stosowania, np. Tibialis SEP MEP, SEP Carotis
 • Jednoczesna, przejrzysta wizualizacja mierzonych wartości dla wszystkich rodzajów pomiarów w oknach pomiarowych czytelnie rozplanowanych na ekranie monitora
 • Baza danych pacjentów do dokumentowania z możliwością synchronicznego wykonywania analizy danych z innego komputera.

Zastosowania

 • Neurochirurgia, np. monitoring SEP i MEP podczas zabiegów na rdzeniu kręgowym.
 • Otolaryngologia, np. monitoring AEP i EMG w przypadku nerwiaka nerwu słuchowego
 • Chirurgia ogólna, chirurgia endokrynologiczna, np. monitoring EMG podczas zabiegów tarczycy
 • Chirurgia naczyniowa, np. monitoring SEP w przypadku zwężenia tętnicy szyjnej
 • Ortopedia i chirurgia kręgosłupa, np. monitoring SEP i MEP w przypadku prostowania kręgosłupa
 • Chirurgia serca i klatki piersiowej, np. monitoring SEP i MEP w przypadku tętniaka aorty.
 • Neuromonitoring w chirurgii miednicy

Więcej informacji >