Neuromonitoring śródoperacyjny miednicy zapewnia lepsze wyniki u pacjentów chorych na raka odbytnicy

Badanie NEUROS wykazuje znaczącą poprawę wyników operacji TME z użyciem pIONM

Śródoperacyjny neuromonitoring w chirurgii w obrębie miednicy (pIONM) oferuje elektrofizjologiczne monitorowanie operacji w miednicy mniejszej. W tym obszarze struktury autonomicznego układu nerwowego są złożone i niekiedy trudne do zidentyfikowania. pIONM umożliwia śródoperacyjną kontrolę funkcji nerwów. Dotychczas był wykorzystywany przede wszystkim podczas usuwania raka odbytnicy poprzez całkowite wycięcie mezorektum (TME).

Czytaj więcej w komunikacie prasowym >>