inomed

Neurostymulator ISIS

Uniwersalny system do wszelkich zastosowań w neurostymulacji

Niezależnie od tego, czy neurostymulator ISIS jest używany jako oddzielne urządzenie za pomocą specjalnego oprogramowania, czy też jako składnik systemu monitoringu śródoperacyjnego ISIS za pomocą zintegrowanego oprogramowania NeuroExplorer, jest to wielofunkcyjny stymulator pracujący ze stałą wartością prądu, przeznaczony specjalnie do neurostymulacji śródoperacyjnej.

Nieograniczona elastyczność dzięki neurostymulatorowi ISIS

12 kanałów do stymulacji za pomocą dużych prądów (maks. 250 mA) oraz kanał do bezpośredniej stymulacji nerwów (maks. 25 mA) umożliwiają jednoczesne używanie różnych metod pomiarów neurofizjologicznych w neurochirurgii, chirurgii padaczki, chirurgii ogólnej i chirurgii organów wewnętrznych, a także otolaryngologii.

Oprócz dużej liczby dostępnych kanałów stymulacji neurostymulator ISIS ma wielką zaletę polegającą na możliwości ciągłego monitorowania impedancji elektrod stymulacyjnych celem zapewnienia maksymalnej elastyczności, która jest potrzebna lekarzowi do bezpiecznego przeprowadzenia operacji. Parametry stymulacji mogą być zmieniane i zapisywane w używanym programie.

Dzięki kodom barwnym i jednoznacznym oznaczeniom łatwe i bezpieczne w użyciu są również adaptery do neurostymulacji. Elektrody i sondy można bez problemu łączyć z tym systemem.

Neurostymulator ISIS można w razie potrzeby połączyć również z systemem neurodiagnostyki, aby umożliwić dokumentowanie i archiwizację wyników neurostymulacji w formie sygnałów elektromiograficznych lub sygnałów elektroencefalografii śródoperacyjnej >>.

Cechy

 • Stymulator prądu o stałej wartości z 12+1 wyjściami do stymulacji bezpośredniej nerwów, kory mózgowej, mięśni, przezskórnej i przezczaszkowej neurostymulacji
 • Prąd stymulacji od 0,01 mA do 250 mA nastawiany w indywidualnie dobranych krokach
 • Pomiar impedancji i wskaźnik przepływu prądu
 • Każdy kanał stymulacji może być elastycznie stosowany i dowolnie dobierany do wszystkich mierzonych wartości.
 • Łatwe tworzenie nieograniczonej liczby indywidualnie wybranych programów stymulacji
 • Baza danych pacjentów na potrzeby dokumentacji
 • Częścią dostawy są wszystkie niezbędne do pracy moduły przyłączeniowe.

Zastosowania w neurostymulacji

 • Przezczaszkowa elektryczna neurostymulacja dla ruchowo wywoływanych potencjałów
 • Bezpośrednia korowa lub podkorowa neurostymulacja kory odpowiedzialnej za mowę i ruch
 • Bezpośrednia śródmózgowa neurostymulacja w celu zlokalizowania zakłóceń funkcjonalnych w diagnostyce określonych typów padaczki odpornych na leczenie farmakologiczne przed zabiegiem chirurgicznym
 • Bezpośrednia neurostymulacja poprzez monitorowanie nerwów czaszkowych i obwodowych
 • Neurostymulacja nerwów obwodowych w przypadku zmian neuronalnych w celu przeprowadzenia pomiarów potencjału czynnościowego nerwów
 • Stymulacja nerwów i mięśni w chirurgii miednicy małej i malformacji odbytu

Więcej informacji >