Neurostymulator ISIS

Nowe możliwości w IOM: neurostymulator ISIS z tłumieniem artefaktów stymulacyjnych

Uniwersalna i unikalna opatentowana technologia Neurostymulatora ISIS została specjalnie zaprojektowana, aby sprostać najbardziej wygórowanym wymaganiom w zakresie śródoperacyjnego monitorowania. >>

> Stymulacja nerwowa wysokoprądowa i bezpośrednia z jednofazową, dwufazową i zmienną formą impulsu
> Możliwość używania jako pojedyncze urządzenie lub jako część systemu ISIS IOM >> dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu NeuroExplorer. >>
> Stała kontrola impedancji elektrod stymulacyjnych podczas pracy


Tłumienie artefaktów stymulacyjnych

Dzięki nowo opracowanej i opatentowanej w Niemczech technologii tłumienia artefaktu stymulacji, sygnały o krótkim opóźnieniu i niskiej amplitudzie mogą być wyświetlane wyraźniej. Niezależnie od tego, czy jest to fala D, czy też kortykostymulacja MEP(corticobulbar MEPs), dzięki mniej nakładającym się na siebie sygnałom ułatwia ich identyfikację.

Nieograniczona elastyczność dzięki neurostymulatorowi ISIS

12 kanałów do stymulacji wysokoprądowej (maks. 250 mA) i jeden kanał do bezpośredniej stymulacji nerwów (maks. 25 mA) umożliwiają zastosowanie różnych neurofizjologicznych metod pomiarowych w neurochirurgii, chirurgii padaczki, chirurgii ogólnej i trzewnej oraz otorynolaryngologii.

 


Łatwy i bezpieczny w obsłudze

Adapter stymulacyjny i odbiorcze do podłączenia elektrody:

> Adaptery łączące elektrody z neurostymulatorem ISIS do neurostymulacji są proste i bezpieczne w użyciu - dzięki kolorowym gniazdom, połączeniom wtykowym i przewodom
> Jasne i wyraźne oznakowanie przyspiesza podłączenie elektrod
> W razie potrzeby możliwe jest podłączenie do systemu neurodiagnostycznego. Wyniki neurostymulacji mogą być wyświetlane i dokumentowane w postaci sygnałów EMG lub iEEG.

 

Łącza:
Publikacja “Improving intraoperative evoked potentials at short latency by a novel neurostimulation technology with delayed return discharge“ J. Sarnthein et al. >>
  
  

Cechy

 • Tłumienie artefaktów stymulacyjnych
 • Stymulator prądu stałego z 12+1 wyjściami do bezpośredniej stymulacji nerwów, korowej, mięśniowej, przezskórnej i przezczaszkowej elektrycznej neurostymulacji
 • Prąd stymulacyjny regulowany w zakresie od 0,01mA do 250mA w indywidualnie definiowanych krokach.
 • Pomiar impedancji i wskaźnik kontroli przepływu prądu
 • Proste programowanie nieograniczonej liczby właściwych dla danego zastosowania programów stymulacyjnych
 • Baza danych pacjentów

Obszary zastosowania Neurostymulacji

 • Przezczaszkowa elektryczna neurostymulacja dla motorycznych potencjałów wywołanych
 • Bezpośrednia korowa i podkorowa neurostymulacja mowy i kory ruchowej
 • Bezpośrednia śródmózgowa neurostymulacja w celu lokalizacji zaburzeń czynnościowych w przedoperacyjnej diagnostyce padaczki
 • Bezpośrednia stymulacja nerwów poprzez monitorowanie nerwów czaszkowych i obwodowych, w tym pomiary potencjału czynnościowego
 • Stymulacja nerwów i mięśni w chirurgii miednicy małej i malformacji odbytu

Więcej informacji >