inomed

Historia

>> 1991:
Założenie firmy inomed Medizintechnik we Freiburgu przez Rudiego Mattmüllera i Dietera Musslera. Opracowanie pierwszych sond stymulacyjnych do bezpośredniej stymulacji nerwów.

>> 1992:
Wprowadzenie urządzenia do kriochirurgii firmy Spembly do minimalnie inwazyjnej terapii przeciwbólowej za pomocą niskiej temperatury. Opracowanie pierwszego cewnika odprowadzającego wysokiej częstotliwości do chirurgii sercowej.
Opracowanie elektrod wysokiej częstotliwości do termolezyjnej terapii przeciwbólowej.
Wprowadzenie neuromonitora Neurosign 100 firmy Magstim w otorynolaryngologii i neurochirurgii do monitorowania nerwów krtaniowych wstecznych z akcesoriami firmy inomed.

>> 1993:
Opracowanie wraz z Uniwersytetem z Düsseldorfu pierwszego systemu monitoringu śródoperacyjnego NeuroWacs do monitoringu rdzenia kręgowego.
Opracowanie sond termolezyjnych do funkcjonalnych zabiegów w mózgu.

>> 1994 do 1997:
Opracowanie bipolarnej elektrody igłowej do mięśni głosowych do monitorowania  nerwu krtaniowego wstecznego .
Opracowanie wraz z Kliniką Uniwersytecką w Würzburgu systemu monitoringu śródoperacyjnego EWACS na bazie Neurosign 100.

>> 1997/1998:
Rozpoczęcie sprzedaży symulatorów magnetycznych we Francji, później również w Niemczech.
Opracowanie neurostymulatora NS 60, później OSIRIS.
Opracowanie NeuroExplorera – później systemu monitoringu śródoperacyjnego ISIS – spełnienie oczekiwań w różnych specjalnościach w zakresie ,neuromonitoringu.

>> 1999 do 2001:
Wprowadzenie neuromonitoringu w chirurgii serca i klatki piersiowej.
Współpraca z Mison i sprzedaż systemu nawigacji Sonowand.
Opracowanie neuromonitora CLEO we współpracy z Magstim.
Opracowanie mikroelektrod.
Opracowanie łączonej mikro/makro elektrody przeznaczonej do elektrofizjologicznego precyzyjnego wyznaczania anatomicznego punktu docelowego podczas zabiegów funkcjonalnych w mózgu.

>> 2002 do 2004:
Opracowanie dedykowanego neuromonitora NeMo dla chirurgii, otorynolaryngologii i chirurgii naczyniowej.
Opracowanie nowego systemu pozycjonowania mikrosond (MSV). System posuwu MSV umożliwia pozycjonowanie z wysoką precyzją do 5 elektrod przy głębokiej symulacji mózgu.
Opracowanie systemu ISIS MER do optymalnej lokalizacji punktów docelowych poprzez pozakomórkowe odprowadzanie i głęboką symulację mózgu.

>> 2005 do 2006:
Opracowanie zminiaturyzowanego modułu pomiarowego z USB do pomiarów wywoływanych potencjałów słuchowych.
Nowa elektroda naklejana na rurkę intubacyjną o zwiększonej powierzchni do pomiaru odpowiedzi EMG.
Dystrybucja generatora termolezyjnego Neuro N50 firmy Stockert GmbH z elektrodami i akcesoriami firmy inomed.

>> 2007 do 2008:
Oprogramowanie (IPS) do planowania minimalnie inwazyjnej trajektorii dojścia do zaplanowanego celu podczas zabiegów stereotaktycznych.
Wzmacniacze modułowe USB: najnowocześniejsza technika pomiarowa do zastosowań klinicznych i naukowych.
Stymulator OSIRIS Cortical przeznaczony do bezpośredniego stymulowania kory mózgowej w neurochirurgii.

>> 2009:
Nowy neuromonitor C2 NerveMonitor został zaprojektowany specjalnie dla chirurgii tarczycy do monitorowania nerwów krtaniowych wstecznych i dla otorynolaryngologii do monitorowania nerwu twarzowego.
Opracowana przez inomed trójbiegunowa elektroda stymulująca V3 umożliwia ciągłe monitorowanie nerwu krtaniowego wstecznego przez nerw błędny.

>> 2010:
Otwarcie nowej siedziby firmy w Emmendingen wraz z Centrum Seminaryjnym ARKANA i  ogólnie dostępną  restauracją Kulinarium.

ISIS i PENTERO Program NeuroExplorer umożliwia nałożenie obrazu przebiegów pomiarowych EMG w okularach mikroskopu za pośrednictwem interfejsu nawigacyjnego OPMI Pentero firmy Carl Zeiss.

>> 2011:
Firma inomed otrzymuje nagrodę za innowacyjność kraju związkowego Badenia-Wirtembergia za system ISIS MER Portable System utworzony we współpracy z renomowanym dr Rudolfem Eberle.

>> 2011/12:
Wyodrębnienie w firmie Walter Graphtek oddziału Diagnostyka neurologiczna rozszerzyło portfolio firmy inomed o systemy Walter EEG pożądane na rynku.

>> 2013:
Wprowadzenie na rynek systemu kriogenicznego C3 do terapii bólu. System kriogeniczny C3 osiąga długotrwałe przerwy w bólu dzięki zamrażaniu nerwów obwodowych.

>> 2013:
Wyróżnienie „Top 100” jako jedno z najbardziej innowacyjnych średnich przedsiębiorstw w Niemczech. Jest to jednocześnie wyróżnienie za dobry klimat dla inwestycji w przedsiębiorstwie techniki medycznej z Emmendingen.

>> 2014:
Rejestracja marki pIOM i patentu w Niemczech — technologia do neuromonitorowania bioder w przypadku zabiegów miednicy, na przykład usuwania raka jelita krętego.

>> 2015: Przygotowanie podstaw do rozszerzenia siedziby firmy przez wybudowanie nowego skrzydła budynku w Emmendingen.

>> 2016: Firma inomed otrzymuje nagrodę branżową „Industriepreis 2016” kategorii techniki medycznej.