Historia

>> 1991:
Założenie firmy inomed Medizintechnik we Freiburgu przez Rudiego Mattmüllera i Dietera Musslera. Opracowanie pierwszych sond stymulacyjnych do bezpośredniej stymulacji nerwów.

>> 1992:
Wprowadzenie urządzenia do kriochirurgii firmy Spembly do minimalnie inwazyjnej terapii przeciwbólowej za pomocą niskiej temperatury. Opracowanie pierwszego cewnika odprowadzającego wysokiej częstotliwości do chirurgii sercowej.
Opracowanie elektrod wysokiej częstotliwości do termolezyjnej terapii przeciwbólowej.
Wprowadzenie neuromonitora Neurosign 100 firmy Magstim w otorynolaryngologii i neurochirurgii do monitorowania nerwów krtaniowych wstecznych z akcesoriami firmy inomed.

>> 1993:
Opracowanie wraz z Uniwersytetem z Düsseldorfu pierwszego systemu monitoringu śródoperacyjnego NeuroWacs do monitoringu rdzenia kręgowego.
Opracowanie sond termolezyjnych do funkcjonalnych zabiegów w mózgu.

>> 1994 do 1997:
Opracowanie bipolarnej elektrody igłowej do mięśni głosowych do monitorowania  nerwu krtaniowego wstecznego .
Opracowanie wraz z Kliniką Uniwersytecką w Würzburgu systemu monitoringu śródoperacyjnego EWACS na bazie Neurosign 100.

>> 1997/1998:
Rozpoczęcie sprzedaży symulatorów magnetycznych we Francji, później również w Niemczech.
Opracowanie neurostymulatora NS 60, później OSIRIS.
Opracowanie NeuroExplorera – później systemu monitoringu śródoperacyjnego ISIS – spełnienie oczekiwań w różnych specjalnościach w zakresie ,neuromonitoringu.

>> 1999 do 2001:
Wprowadzenie neuromonitoringu w chirurgii serca i klatki piersiowej.
Współpraca z Mison i sprzedaż systemu nawigacji Sonowand.
Opracowanie neuromonitora CLEO we współpracy z Magstim.
Opracowanie mikroelektrod.
Opracowanie łączonej mikro/makro elektrody przeznaczonej do elektrofizjologicznego precyzyjnego wyznaczania anatomicznego punktu docelowego podczas zabiegów funkcjonalnych w mózgu.

>> 2002 do 2004:
Opracowanie dedykowanego neuromonitora NeMo dla chirurgii, otorynolaryngologii i chirurgii naczyniowej.
Opracowanie nowego systemu pozycjonowania mikrosond (MSV). System posuwu MSV umożliwia pozycjonowanie z wysoką precyzją do 5 elektrod przy głębokiej symulacji mózgu.
Opracowanie systemu ISIS MER do optymalnej lokalizacji punktów docelowych poprzez pozakomórkowe odprowadzanie i głęboką symulację mózgu.

>> 2005 do 2006:
Opracowanie zminiaturyzowanego modułu pomiarowego z USB do pomiarów wywoływanych potencjałów słuchowych.
Nowa elektroda naklejana na rurkę intubacyjną o zwiększonej powierzchni do pomiaru odpowiedzi EMG.
Dystrybucja generatora termolezyjnego Neuro N50 firmy Stockert GmbH z elektrodami i akcesoriami firmy inomed.

>> 2007 do 2008:
Oprogramowanie (IPS) do planowania minimalnie inwazyjnej trajektorii dojścia do zaplanowanego celu podczas zabiegów stereotaktycznych.
Wzmacniacze modułowe USB: najnowocześniejsza technika pomiarowa do zastosowań klinicznych i naukowych.
Stymulator OSIRIS Cortical przeznaczony do bezpośredniego stymulowania kory mózgowej w neurochirurgii.

>> 2009:
Nowy neuromonitor C2 NerveMonitor został zaprojektowany specjalnie dla chirurgii tarczycy do monitorowania nerwów krtaniowych wstecznych i dla otorynolaryngologii do monitorowania nerwu twarzowego.
Opracowana przez inomed trójbiegunowa elektroda stymulująca V3 umożliwia ciągłe monitorowanie nerwu krtaniowego wstecznego przez nerw błędny.

>> 2010:
Otwarcie nowej siedziby firmy w Emmendingen wraz z Centrum Seminaryjnym ARKANA i  ogólnie dostępną  restauracją Kulinarium.

ISIS i PENTERO Program NeuroExplorer umożliwia nałożenie obrazu przebiegów pomiarowych EMG w okularach mikroskopu za pośrednictwem interfejsu nawigacyjnego OPMI Pentero firmy Carl Zeiss.

>> 2011:
Firma inomed otrzymuje nagrodę za innowacyjność kraju związkowego Badenia-Wirtembergia za system ISIS MER Portable System utworzony we współpracy z renomowanym dr Rudolfem Eberle.

>> 2011/12:
Wyodrębnienie w firmie Walter Graphtek oddziału Diagnostyka neurologiczna rozszerzyło portfolio firmy inomed o systemy Walter EEG pożądane na rynku.

>> 2013:
Wprowadzenie na rynek systemu kriogenicznego C3 do terapii bólu. System kriogeniczny C3 osiąga długotrwałe przerwy w bólu dzięki zamrażaniu nerwów obwodowych.

>> 2013:
Wyróżnienie „TOP 100” jako jedno z najbardziej innowacyjnych średnich przedsiębiorstw w Niemczech. Jest to jednocześnie wyróżnienie za dobry klimat dla inwestycji w przedsiębiorstwie techniki medycznej z Emmendingen.

>> 2014:
Rejestracja marki pIOM i patentu w Niemczech — technologia do neuromonitorowania bioder w przypadku zabiegów miednicy, na przykład usuwania raka jelita krętego.

>> 2015: Przygotowanie podstaw do rozszerzenia siedziby firmy przez wybudowanie nowego skrzydła budynku w Emmendingen.

>> 2016:
Nagroda "Industry Prize 2016" w kategorii technologii medycznej. Ssak do mapowania został nagradzony jako jeden z wyróżniających się produktów.  Sukces ten jest kolejnym kamieniem milowym na drodze postępu technologicznego firmy medycznej, która w tym samym roku obchodzi 25-lecie istnienia.

>> 2017:
Rozpowszechnianie wiedzy i profesjonalne szkolenie klientów i pracowników jest szczególnie ważnym zadaniem dla firmy inomed Medizintechnik. W związku z tym został utworzony internetowy portal szkoleniowy. W tym samym roku zostaje uruchomiony sklep internetowy dla dealerów.

>> 2018:
Polski oddział "inomed Polska Sp z o.o." obchodzi swoje 10-lecie. Dodatkowo zostaje wydane nowe oprogramowanie dla C2 NerveMonitor oraz nowy neurominitoring C2 Xtend. Dzięki temu rozszerzono możliwości zastosowania urządzeń C2 w nowych obszarach. Stało się ono praktycznym, skutecznym i wszechstronnym narzędziem do wykonywania szerokiego zakresu zabiegów chirurgicznych.

W tym samym roku poszerza się grupa inomed: powstają spółki "iNCU GmbH" i "ARKANA Forum GmbH". W ten sposób inomed Group oferuje niezależne świadczenie usług profesjonalnej obsługi śródoperacyjnego monitorowania neurofizjologicznego IONM (iNCU GmbH) oraz zarządzania wydarzeniami i e-learningu (ARKANA Forum GmbH).


>> 2019:

Przyznanie nagrody "Prize for Patient Safety in Medical Technology" za technologię inomed pIOM® >> przez Niemieckie Stowarzyszenie Inżynierii Biomedycznej w VDE i Action Alliance for Patient Safety.

Za swoją wybitną pracę "Intraoperative Neuromonitoring of the autonomic nervous system in the pelvis" nagrodzona została Karin Somerlik-Fuchs, pracownik i absolwentka inżynierii. Praca została opracowana we współpracy z prof. dr. med. Werner Kneist z Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Moguncji oraz prof. dr. inż. Klausem-Peterem Hoffmannem z Fraunhofer IBMT, St. Ingbert. Nagroda ta jest wyrazem uznania dla śródoperacyjnego neuromonitoringu miednicy (pIONM), który został opracowany przez partnerów badawczych we współpracy trwającej ponad dziesięć lat, począwszy od badań podstawowych, a skończywszy na placówkach klinicznych. Dzięki tej współpracy została opatentowana technologia inomed pIOM® znacznie zwiększająca bezpieczeństwo pacjenta w wysoce złożonych i ryzykownych operacjach na narządach miednicy, pomaga ona chirurgom w zachowaniu funkcji monitorowanych struktur w miednicy mniejszej.


>> 2021
30 years of innovation and partnership: inomed Medizintechnik GmbH świętuje swoje 30-lecie

Od start-upu do działającej na całym świecie firmy zajmującej się technologia medyczną

Założona 11-go listopada 1991 roku przez Rudiego Mattmüller i Dietera Mussler w miejscowości Teningen, mała firma złożona z dwóch osób na przestrzeni 3 dekad stała się silną grupą korporacyjną.

inomed Medizintechnik GmbH może pochwalić się 30-letnią historią sukcesu w rozwoju innowacyjnych produktów w dziedzinie monitoringu nerwu, neurochirurgii funkcjonalnej oraz leczenia bólu.

Press Release >>
 

>> 2022
One step ahead – Po sukcesie w 2013 roku, w 2022 inomed ponownie zostaje wyrożniony odznaczeniem "TOP 100" jako "najbardziej innowacyjne przedsiebiorstwo w Niemczech w sektorze firm średniej wielkości" przyznawanym przez renomowaną firmę compamedia GmbH.

Poprzez udział w wieloetapowym i niezależnym procesie selekcji naukowej, który ocenia zarządzanie innowacjami i sukces innowacyjny firm, jury TOP 100 było przekonane o innowacyjności oraz o innowacyjnym zarządzaniu firmy inomed.