Termokoagulacja sEEG dla pacjentów z padaczką lekooporną

Nowe LG2-sEEG: Intuicyjny Generator Lezji przeznaczony do leczenia sEEG

LG2-sEEG Generator Lezji jest jednym z nowych urządzeń z serii RF Lesion Generator firmy inomed. W połączeniu z sEEG-Box, umożliwia wykonanie leczenia metodą RF przy użyciu elektrod sEEG. sEEG (stereoelektroencefalografia) jest nieinwazyjną procedurą diagnostyczną dla pacjentów z padaczką lekooporną.

Najwyższe bezpieczeństwo, komfort i precyzja podczas sEEG i lezji mózgu

Wszechstronny Generator RF może być używany z różnymi akcesoriami i do wielu aplikacji np. do termolezji mózgu przy użyciu funkcji kontroli napięcia lub do leczenia bólu przewlekłego. Mono- lub bipolarne elektrody podłączane są do gniazd z przodu urządzenia. Do wejść w Boxie sEEG podłączana jest elektroda sEEG, maksymalnie 18-kontaktowa, drugie gniazdo sEEG można wykorzystać do innej terapii bólowej.

Podczas lezji sEEG urządzenie pokazuje pomiar impedancji oraz prąd wyjściowy w czasie rzeczywistym. Podczas lezji mózgu funkcja sygnalizacji dźwiękowej impedancji zapewnia natychmiastową dźwiękową informację zwrotną w przypadku jakichkolwiek zmian w jej wartości.

 

Intuicyjna obsługa w różnych aplikacjach

LG2-sEEG jest dedykowany do zabiegów w obrębie mózgu oraz do leczenia bólu.

Dedykowany do leczenia sEEG

Podłącz elektrody sEEG do generatora aby uzyskać lezję poprzez wcześniej zaimplantowane elektrody. Wybór sąsiednich elektrod jest dokonywany na dotykowym ekranie urządzenia i wyświetlany na boxie sEEG. Wyjściowy prąd RF może być regulowany ręcznie przy użyciu pokręteł lub automatycznie.

Przyjazny dla użytkownika

Intuicyjna obsługa generatora umożliwia użytkownikowi szybką aplikację i bezpieczeństwo na bloku operacyjnym.

Sygnalizacja dźwiękowa impedancji

Sygnalizacja dźwiękowa umożliwia użytkownikowi na wykrycie istotnych zmian w wartościach impedancji. Aktualna wartość impedancji tkankowej jest przekazywana użytkownikowi jako ton o określonej wysokości. 

Różne konfiguracje elektrod

 • 1-kanałowa monopolarna
 • 1-kanowłowa bipolarna
 • 1-kanowłowa bipolarna sEEG do sEEG-Box

  
  

LG2-sEEG RF Generator Lezji

 • Menu do stymulacji motorycznej i sensorycznej
 • Stała termolezja: kontrola mocy i temperatury lub tryb krok po kroku
 • Tryb pulsacyjny: kontrola temperatury, napięcia, czasu trwania impulsu

 
 

sEEG-Box do LG2-sEEG

 • 1 kanał dla maksymalnie 18 kanałowych elektrod sEEG
 • 1 kanał do terapii bólowych
 • Przewody przyłączeniowe do elektrod sEEG wyprodukowane przez DIXI i Alcis
 • wtyczka symulatora sEEG do celów testowych

  
 

Szybko i łatwo:

  

  
 

Główne funkcje generatora LG2-sEEG:

 • Leczenie termokoagulacją sEEG
 • Stereotaktyczne usuwanie zmian w mózgu
 • Neuralgia nerwu trójdzielnego
 • Inne procedury leczenia bólu

Więcej informacji >