inomed

Otolaryngologia: Od nerwiaka nerwu słuchowego do ślinianki przyusznej

Szczególnie w chirurgii ślinianki przyusznej istnieje możliwość znacznego ograniczenia ryzyka dzięki zastosowaniu neuromonitoringu.

Jest drobna, złożona, bardzo precyzyjna i wymaga spokojnej ręki: chirurgia otolaryngologiczna, na przykład operowanie ślinianki przyusznej (przyusznicy). W tym przypadku dużym wyzwaniem dla chirurga są przede wszystkim odgałęzienia nerwu twarzowego, które mają kształt wachlarza i biegną przez śliniankę przyuszną. Niezbędną pomocą dla chirurga i zabezpieczeniem pacjenta, np. podczas operacji ślinianki przyusznej, jest obserwacja, lokalizacja i kontrola funkcji nerwów znajdujących się w polu operacyjnym. Neuromonitoring >> jest tutaj metodą możliwą do zastosowania w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta i zmniejszenia ryzyka do minimum. Do najczęstszych zabiegów, które mogą być wykonywane z użyciem produktów inomed, należą:

  • Chirurgia ślinianki przyusznej (operowanie przyusznicy)
  • Chirurgia tarczycy
  • Nerwiak nerwu słuchowego
  • Tympanoplastyka
  • Mastoidektomia

Ochrona nerwów, minimalizacja ryzyka, zadowolenie pacjentów: Chirurgia ślinianki przyusznej i inne zabiegi otolaryngologiczne mogą być wykonywane bezpieczniej.

Podczas operacji przyusznicy (ślinianki przyusznej) zagrożony jest przede wszystkim nerw twarzowy. Dzięki monitoringowi nerwu twarzowego za pomocą instrumentów firmy inomed można zapobiec ewentualnym uszkodzeniom.

W chirurgii przyusznicy neuromonitoring z wykorzystaniem techniki firmy inomed zmniejsza ryzyko urazu nerwów strun głosowych, a tym samym ich przejściowego lub całkowitego paraliżu.

W przypadku zastosowania tympanoplastyki neuromonitoring wykorzystujący know-how firmy inomed zmniejsza ryzyko urazu nerwu podczas frezowania kości w pobliżu kanału nerwu twarzowego. Również w przypadku mastoidektomii neuromonitoring z techniką firmy inomed zmniejsza ryzyko urazu nerwu podczas frezowania kości w pobliżu kanału nerwu twarzowego.

Bez wiedzy i urządzeń firmy inomed chirurgia otolaryngologiczna mogłaby być znacznie bardziej uciążliwa dla pacjentów. Zwłaszcza chirurgia ślinianki przyusznej (operowanie przyusznicy) z ochroną nerwów poprawia jakość zarządzania przebiegiem operacji i skraca jej czas, co wpływa m.in. na reakcję pacjenta na leczenie w klinice.