Chirurgia ucha, nosa i gardła: od nerwiaka nerwu słuchowego do choroby ślinianki przyusznej

W chirurgii ślinianki ryzyko deficytów można znacznie zmniejszyć dzięki neuromonitorowaniu

Chirurgia otolaryngologiczna jest filigranowa, złożona i bardzo precyzyjna, jak ma to miejsce np. w przypadku chirurgii ślinianki przyusznej. Liczne gałęzie nerwu twarzowego, rozkrzewiają się przez gruczoł przyuszny, co sprawia, że operacja jest wyzwaniem dla chirurga. Monitorowanie, lokalizacja i funkcjonalna kontrola włókien nerwowych w chirurgii jest od wielu lat uznaną procedurą wspierającą chirurga i zapewniającą bezpieczeństwo pacjenta. 

Neuromonitoring >> jest uważany za przydatną pomoc w wielu operacjach, aby interwencje były możliwie łagodne i wolne od ryzyka dla pacjenta. Poniżej przedstawiono niektóre z najczęstszych procedur w chirurgii ucha, nosa i gardła, w których stosuje się produkty inomed:

  • Chirurgia ślinianki przyusznej (przyusznica)
  • Chirurgia tarczycy
  • Nerwiak nerwu słuchowego
  • Tympanoplastyka
  • Mastoidektomia
  • Implanty ślimakowe

Monitorowanie twarzy za pomocą monitora C2 Xplore: chroń swoje nerwy - minimalizuj ryzyko

Operacja ślinianki przyusznej często zagraża nerwowi twarzowemu. Dzięki monitorowaniu nerwu twarzowego za pomocą monitora C2 Xplore można uniknąć uszkodzenia delikatnych gałęzi nerwowych w obrębie ślinianki przyusznej i w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Moduł oprogramowania C2 dla chirurgii laryngologicznej >> oferuje kompleksową funkcjonalność monitorowania nerwu twarzowego na najwyższym poziomie.

Bezpośredni kontakt narzędzi chirurgicznych z włóknami nerwowymi powoduje napięcie mięśni co jest sygnalizowane akustycznie i wizualnie za pomocą stałego wyładowania elektromiograficznego (EMG). Sondy ręczne mogą być używane do lokalizowania różnych gałęzi nerwowych i ich przebiegu w operacji ślinianki przyusznej. Instrumenty te bezpośrednio stymulują elektrycznie nerwy i wysyłają wynikające z tego elektrofizjologiczne sygnały mięśni w postaci sygnałów obrazowych i dźwiękowych.

chirurgii tarczycy >> neuromonitorowanie może pomóc w zapobieganiu urazom nerwów głosowych i wynikającemu z tego chwilowemu lub całkowitemu paraliżowi przewodu głosowego.

Resekcja Neuroma Akustycznego: kompleksowy monitoring za pomocą systemów Xpert

Usunięcie nerwiaka nerwu słuchowego (łagodne nowotwory komórek osłonowych nerwu przedsionkowo-kośnego) szczególnie zagraża nerwowi twarzowemu i nerwowi słuchowemu. Jednakże inne nerwy czaszkowe i struktury przyległego pnia mózgu również mogą zostać uszkodzone podczas operacji.

Systemy ISIS IOM (ISIS Xpert, ISIS Xpertplus, ISIS Xpress) >> umożliwiają ciągłe monitorowanie wszystkich funkcji nerwowych za pomocą EMG, MEP, SEP i AEP. Motoryczne i sensoryczne potencjały wywołane (MEP, SEP) służą do kontroli długich ścieżek, które przechodzą przez pnia mózgu i łączą mózg z rdzeniem kręgowym.

Elektromiografia może wykryć podrażnienia nerwu twarzowego i innych nerwów czaszkowych oraz dostosować strategię operacyjną, zanim dojdzie do uszkodzenia. Za pomocą sond stymulacyjnych można bezpiecznie identyfikować i oszczędzać zagrożone struktury, nawet w niejasnych warunkach chirurgicznych.

Funkcja słyszenia może być stale monitorowana podczas zabiegu za pomocą akustycznych potencjałów wywołanych (AEP). Neuromonitorowanie może zatem pomóc w usuwaniu guza w sposób jak najbardziej delikatny i jednocześnie zachować słuch i wszystkie inne funkcje nerwowe.

W przypadku wykonania tympanoplastyki lub wszczepienia implantu ślimakowego, Neuromonitoring firmy inomed jest cennym narzędziem podczas operacji, zapobiegającym uszkodzeniu tkanki nerwowej. Również w przypadku mastoidektomii neuromonitoring służy zmniejszeniu ryzyka urazów podczas frezowania kostnego kanału twarzowego.