Chirurgia ogólna/organów wewnętrznych: bezpieczeństwo od operacji tarczycy aż po całkowite usunięcie mezorektum

Operacje tarczycy, ale i chirurgia jelita grubego oraz anoplastyka  z zastosowaniem neuromonitoringu mogą umożliwić utrzymanie dotychczasowego komfortu życia pacjenta.

Możliwe jest zwalczanie neurologicznych powikłań podczas zabiegu operacyjnego, na przykład tarczycy – i to zanim one wystąpią! Neuromonitoring w chirurgii, a w szczególności w chirurgii tarczycy >>, jest już standardowo stosowany lub wprowadzany w większości klinik.

Poprzez ciągłą kontrolę funkcji dróg nerwowych podczas zabiegu operacyjnego, na przykład na tarczycy, lekarz dzięki możliwościom technicznym inomed słyszy i widzi każdą zmianę czynności nerwów, która jest wywoływana na przykład czynnościami chirurgicznymi przy nerwach ruchowych. Mechaniczne podrażnienia nerwów są jednym ze skutków. Poprzez potencjał czynnościowy prowadzą one do mięśni połączonych z nerwem. Igły lub elektrody powierzchniowe (elektromiografia) mierzą te skurcze i odtwarzają je następnie za pomocą głośnika lub optycznie na wyświetlaczu. Ochrona ta jest bardzo przydatna i korzystna dla pacjenta na przykład podczas zabiegów na tarczycy.

Jednocześnie za pomocą sondy stymulującej można stymulować określone miejsca nerwu, co prowadzi do skurczów mięśni, gdy nerw jest nienaruszony.

Ograniczenie do minimum powikłań neurologicznych podczas operacji tarczycy

Ponieważ schorzenia tarczycy lub chirurgii jelita grubego dotykają miliony pacjentów na całym świecie, w przypadku wielu z nich można w znacznym stopniu zapobiec grożącym im powikłaniom neurologicznym. Niebezpieczeństwo poważnych skutków istnieje zwłaszcza w przypadku całkowitego usunięcia tarczycy. Natomiast śródoperacyjny monitoring w chirurgii miednicy >> może pomóc w zapobieganiu urazom nerwów w miednicy małej.

Ponadto badana jest lokalizacja mięśni zwieraczy podczas operacji plastycznych u noworodków za pomocą przedoperacyjnej stymulacji przezskórnej mięśni odbytu.