Akcesoria do monitoringu śródoperacyjnego

Kompletny asortyment akcesoriów – od elektrod igłowych po moduły oprzyrządowania

Akcesoria firmy inomed do urządzeń stymulacyjnych i rejestrujących sygnały nerwowe opracowane specjalnie pod kątem wymagań obowiązujących podczas operacji.

Asortyment akcesoriów składa się z sond stymulacyjnych, różnych elektrod (np. podskórnych elektrod igłowych) do stymulacji i rejestracji sygnałów, a także z posiadających barwne oznaczenia modułów adapterowych i kabli systemowych o różnych długościach.

Elektrody do stymulacji i rejestracji sygnałów

Elektrody mogą być wykorzystywane zarówno do stymulowania tkanek nerwowych i mięśniowych, jak i do rejestracji sygnałów elektrofizjologicznych. Istnieją elektrody o różnych kształtach geometrycznych, dopasowane do różnych obszarów stosowania (np. powierzchniowe elektrody igłowe). Generalnie wszystkie elektrody włącznie z igłowymi mogą być wykorzystywane do wykonywania pomiarów różnymi metodami (AEP, EEG, EMG, MEP, SEP, VEP >>) w ramach neuromonitoringu multimodalnego. Wszystkie elektrody posiadają wtyk bezpieczeństwa 1,5 mm, a więc są kompatybilne z wieloma systemami połączeń.

Podskórne elektrody igłowe

Podskórne elektrody igłowe umożliwiają łatwe i niezawodne rejestrowanie sygnałów elektrofizjologicznych, a także mogą być wykorzystywane do stymulowania tkanek nerwowych i mięśniowych. Podskórne elektrody igłowe są dostępne np. jako elektrody korkociągowe, elektrody hakowe oraz bardzo krótkie elektrody igłowe dla pediatrii. Asortyment obejmuje również różne dwubiegunowe elektrody igłowe, np. do nerwów głosowych i okoruchowych.

Szczególną formą podskórnych elektrod igłowych są elektrody trygonalne. Specjalny uchwyt umożliwia nieurazowe mocowanie dzięki bardzo cienkiej geometrii i ułatwia podskórne umieszczanie elektrod igłowych dzięki kątowi 30°. Wszystkie elektrody igłowe są dostępne zarówno w różnych długościach igieł i kabli, jak i w różnych kolorach.

Elektroda do fal D

Dwubiegunowa giętka elektroda do rejestracji fal D i do stymulowania przy rdzeniu kręgowym w celu elektrycznej kontroli funkcji w fazie śródoperacyjnej. Dodatkowo może być ona stosowana do pooperacyjnego prognozowania funkcji rdzenia kręgowego w neurochirurgii, chirurgii kręgosłupa i chirurgii naczyniowej.

Elektrody paskowe i siatkowe

Elektrody paskowe i siatkowe firmy inomed mogą być wykorzystywane do odwracania faz somatosensorycznie wywoływanych potencjałów, do bezpośredniej stymulacji kory, jako elektrody dwubiegunowe lub jednobiegunowe z jeszcze jedną elektrodą (np. elektrody igłowe), a także w chirurgii padaczki. Elektrody są odstępne w różnych wersjach, z 4, 6 lub 8 stykami na pasek, a także z różnymi długościami pasków.

Sondy stymulacyjne

Ręcznie sterowane sondy stymulacyjne służą do elektrycznego stymulowania nerwów i struktur neuronalnych, a w określonych sytuacjach mogą być wykorzystywane obok elektrod igłowych do rejestracji sygnałów elektrofizjologicznych. Ułatwieniem pracy z mikroskopem są sondy bagnetowe, które występują w naszym asortymencie w wielu różnych wersjach. Sondy jednorazowego użytku są sterylizowane ETO i posiadają kabel o długości 3 m, który łączy sondę bezpośrednio z wtykiem bezpieczeństwa. Sterylne pakiety sond jednobiegunowych zawierają również elektrody igłowe, które pełnią funkcję drugiej elektrody podczas stymulacji. Sondy wielokrotnego użytku mogą być podłączane do systemów za pomocą kabla systemowego o długości 4 m.

Dwubiegunowe sondy stymulacyjne

Dwubiegunowe sondy stymulacyjne są dostępne jako dwubiegunowe sondy koncentryczne, sondy widlaste i sondy hakowe. Dostępne są sondy dwubiegunowe o różnych kształtach geometrycznych do różnych zastosowań, od stymulacji kory mózgowej aż po stymulację i rejestrację bezpośrednich sygnałów nerwowych.

Jednobiegunowe sondy stymulacyjne

Jednobiegunowe sondy stymulacyjne są stosowane przede wszystkim w mappingu funkcji ruchowych oraz w przypadku zabiegów na kręgosłupie do stymulacji nasady łuku kręgowego. Nie posiadają one elektrody czynnej i wymagają drugiej elektrody umieszczonej poza obszarem stymulacji, np. w formie elektrody igłowej.

Chirurgiczne instrumenty pozwalają uniknąć pracochłonnej wymiany instrumentów podczas operacji. Elektrody są dostępne w różnych kształtach (np. raspatorowe, dysektorowe) i mogą być jednocześnie wykorzystywane do jednobiegunowej stymulacji z jeszcze jedną elektrodą (np. igłową).

Okulary do stymulacji z wizualnie wywoływanymi potencjałami

Firma inomed Medizintechnik GmbH oferuje w swoim asortymencie okulary do stymulacji z wizualnie wywoływanymi potencjałami, które mogą być wykorzystywane do śródoperacyjnej stymulacji wizualnych dróg przewodzenia sygnałów. Dzięki dwóm niezależnym od siebie podkładkom LED nie są potrzebne przeszkadzające zamocowania z gumowych taśm itp. Rejestracja sygnałów elektrofizjologicznych odbywa się na pierwotnej korze wzrokowej i może być wykonywana np. za pomocą podskórnych elektrod igłowych.

Więcej informacji >