Zastrzeżenia prawne

© inomed 2014

inomed Polska Spółka z o. o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim,
ul.Raciborskiego 1A lok.1B,
83-000 Pruszcz Gdański,
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy,
numer KRS: 0000375456, NIP: 204-000-3017
Wysokość kapitału zakładowego: 60000 PLN


Wskazówki prawne

Odwiedzając lub korzystając ze strony internetowej firmy inomed akceptujecie Państwo poniższe warunki z jej korzystania.

Wszystkie teksty, zdjęcia, materiały graficzne oraz wszelkie inne informacje jak i ich postać (zawartość, treść) podlegają prawnej ochronie praw autorskich.
Wyłączne prawo do korzystania z wymienionych wyżej treści posiada inomed Polska Sp.z o.o.

Powielanie całości lub części  strony internetowej jest dozwolone tylko za pisemną zgodą inomed Polska Sp. z o.o.


Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej

Treści naszych stron internetowych podlegają nieustannym zmianom. Inomed Polska Sp. z o.o. dokłada  najwyższych starań przy tworzeniu stron internetowych. Mimo to treści oddane zostają do dyspozycji bez gwarancji ich kompletności lub aktualności. Inomed Polska Sp. z o.o. nie ponosi bezpośredniej lub pośredniej odpowiedzialności cywilnej (umownie i pozaumownie) za korzystanie z informacji i danych tej strony internetowej.

Inomed Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, na które nasza strona odsyła bezpośrednio lub pośrednio. Goście odwiedzający naszą stronę na własne ryzyko odwiedzają inne strony internetowe i korzystają z nich zgodnie z obowiązującymi indywidualnymi warunkami dla każdej strony.


Oświadczenie o ochronie danych

W ramach niniejszej strony internetowej wykorzystuje się Google Analytics, usługę analizowania korzystania z Internetu firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki „Cookies” (ciasteczka) — pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki Cookies, dotyczące korzystania z tej strony internetowej są z reguły wysyłane na serwer firmy Google Inc. w Stanach Zjednoczonych i na nim zapisywane. W przypadku uaktywnienia funkcji anonimizacji adresów IP na tej stronie internetowej, adres IP użytkownika jest jednak skracany wcześniej przez firmę Google wewnątrz krajów członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach członkowskich Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest wysyłany na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Na zlecenie dostawcy tej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje w celu analizowania sposobu korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności internetowej oraz oferowania innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany z innymi danymi firmy Google. Zapisywaniu plików Cookies można zapobiec przez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej — ostrzegamy jednak, że nie będzie wówczas możliwe korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto rejestrowaniu danych generowanych przez pliki Cookie i danych odnoszących się do użytkowania strony internetowej (łącznie z adresem IP użytkownika) i ich wysyłaniu do firmy Google oraz przetwarzaniu tych danych przez firmę Google można zapobiec, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki internetowej dostępnej pod adresem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Rejestrowaniu danych przez usługę Google Analytics można zapobiec, klikając poniższy odnośnik. Zostanie zapisany tzw. Plik Opt-Out-Cookie, zapobiegający rejestrowaniu danych po odwiedzeniu tej strony internetowej w przyszłości:
<a href=”javascript:gaOptout()”>Dezaktywuj Google Analytics</a>

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub pod adresem http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Zwracamy uwagę na to, że usługa Google Analytics na tej stronie internetowej została rozszerzona o kod „gat._anonymizeIp();”, aby zapewnić zanonimizowane rejestrowanie adresów IP (tzw. IP-Masking).

Źródło: www.datenschutzbeauftragter-info.de