Operacja udrożniania tętnicy szyjnej i tętniaki aorty

Pomiar SEP w chirurgii szyjnej wskazuje na początek niedokrwienia mózgu

W chirurgii naczyniowej, a zwłaszcza w operacjach na tętnicy szyjnej, zaleca się pomiar somatosensorycznych potencjałów wywołanych (SEP). Elektrofizjologiczne wczesne ostrzeżenie w celu ochrony przed zmniejszonym przepływem krwi w mózgu w operacjach na tętnicy szyjnej może być wykonywane poprzez ciągły pomiar potencjału SEP. Metoda ta jest dobrą alternatywą dla sonografii dopplerowskiej np. w chirurgii szyjnej i może wskazywać na początkowe niedokrwienie mózgu spowodowane tymczasowym zaciskiem tętnicy szyjnej podczas operacji szyjnej.

Wczesne wykrywanie krytycznych zmian w zabiegu udrożniania tętnicy szyjnej 

Zmiany wartości potencjału SEP podczas leczenia chirurgicznego, np. zwężenie tętnicy szyjnej, pomagają chirurgowi rozpoznać ewentualne zmniejszenie przepływu krwi mózgu i w odpowiednim czasie podjąć środki zaradcze. Chirurg ma możliwość zmiany strategii chirurgicznej w trakcie operacji szyjnej, aby zapobiec pooperacyjnym deficytom neurologicznym.

Operacja tętniaka piersiowego aorty i piersiowo-brzusznego aorty

Tętniak piersiowy i piersiowo-brzuszny aorty są patologicznymi poszerzeniami aorty. Typowymi objawami są bóle w klatce piersiowej lub plecach. W przypadku zaawansowanego tętniaka może dojść do pęknięcia, co prowadzi do wysokiej śmiertelności.

Oprogramowanie do precyzyjnego odbioru sygnałów i zwiększonego bezpieczeństwa

Specjalnie opracowane oprogramowanie SEP dla C2 Xplore >> umożliwia niezawodną stymulację nerwów obwodowych i odpowiedni odbiór sygnału w korze somatosensorycznej z wyraźnym wskazaniem  potencjału wywołanego SEP podczas operacji. To dodatkowe zabezpieczenie jest specjalnie zaprojektowane do ciągłego monitorowania zdarzeń niedokrwiennych.

W chirurgii aorty piersiowo-brzusznej niedokrwienie kręgosłupa również stanowi ryzyko, które może być wykryte przez ciągłe potencjały wywołane SEP i dodatkowe potencjały wywołane (MEP). System ISIS IOM >> z dużą liczbą kanałów i niezliczonymi możliwościami kombinacji oferuje multimodalne monitorowanie rdzenia kręgowego. Zmiany w SEP i MEP wskazują na zaburzenia w drogach rdzenia kręgowego, co zapewnia chirurgowi i pacjentowi zwiększone bezpieczeństwo podczas procedury leczenia chirurgicznego.

Podsumowując, monitoring neurofizjologiczny a w szczególności potencjały SEP, mogą zoptymalizować jakość terapii chirurgicznej podczas operacji tętnicy szyjnej i aorty piersiowo-brzusznej, a tym samym poprawić jakość życia pooperacyjnego pacjentów.