Projekty badań w dziedzinie medycyny

Małe i średnie przedsiębiorstwa decydują o charakterze branży techniki medycznej, a innowacyjne przedsiębiorstwa decydują o charakterze badań w dziedzinie medycyny. Jednym z nich jest inomed. Niemieckie Ministerstwo Edukacji i Badań nazywa przedsiębiorstwa takie, jak inomed motorami innowacyjności, ponieważ szybko wykorzystują one zdobycze naukowe badań w dziedzinie medycyny w nowych technologiach medycznych i je rozwijają, przyspieszając w ten sposób postęp technologiczny.

Jeśli chodzi o badania w dziedzinie medycyny, inomed prowadzi obecnie pięć projektów we współpracy z uniwersytetami, instytutami i innymi firmami. Na lata 2012 do 2016 zatwierdzone zostały środki na ten cel w wysokości 1,5 miliona euro – dotacje na badania w dziedzinie medycyny, które stworzą nowe miejsca pracy w działach rozwoju i konstrukcji, a później będą przynosić owoce również w dziedzinie produkcji.

Jesteśmy dumni z tego, że pracujemy nad następującymi projektami badawczymi w dziedzinie medycyny:

 • Ocena zdatności jednokanałowej elektrody powierzchniowej do odczytu zapisu elektromiograficznego kompleksu zwieraczy odbytnicy w neuromonitoringu śródoperacyjnym w chirurgii miednicy mniejszej
 • NEPTUN
 • EpiSign
 • NeuroPhos
 • INTAKT

  Ocena zdatności jednokanałowej elektrody powierzchniowej do odczytu zapisu elektromiograficznego kompleksu zwieraczy odbytnicy w neuromonitoringu śródoperacyjnym w chirurgii miednicy mniejszej

  inomed Polska Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Ocena zdatności jednokanałowej elektrody powierzchniowej do odczytu zapisu elektromiograficznego kompleksu zwieraczy odbytnicy w neuromonitoringu śródoperacyjnym w chirurgii miednicy mniejszej"

  Motywacja:
  Zastosowanie neuromonitoringu śródoperacyjnego w zabiegach w obrębie miednicy mniejszej wywodzi się z konieczności obserwacji funkcji unerwienia autonomicznego podczas chirurgii raka odbytnicy. Śródoperacyjny neuromonitoring umożliwia chirurgowi zapobiegać dysfunkcjom unerwienia autonomicznego, które prowadzą do zaburzeń czynnościowych mikcji i defekacji. Te dysfunkcje drastycznie pogarszają komfort życia pacjenta, przedłużają pobyt pacjenta w szpitalu oraz zwiększają koszty leczenia. W obecnej metodzie przedoperacyjne przygotowanie pacjenta do neuromonitoringu wymaga precyzyjnego pozycjonowania elektrod igłowych w kompleksie zwieracza odbytnicy. Ten proces jest czasochłonny, wymaga znacznego doświadczenia oraz jego jakość rzutuje na jakość pozyskanego sygnału EMG. Zastąpienie elektrod igłowych minimalnie inwazyjną elektrodą powierzchniową może drastycznie przyspieszyć proces przygotowania pacjenta i go znacznie uprościć. 

  Cele oraz planowane efekty projektu:
  Celem projektu w oparciu o analizę wykonaną przez wykwalifikowany ośrodek badawczy jest otrzymanie opisu przydatności minimalnie inwazyjnej elektrody do odczytu zapisu elektromiograficznego kompleksu zwieracza odbytnicy w neuromonitoringu śródoperacyjnym w chirurgii miednicy mniejszej. Planowanym efektem projektu jest przygotowanie do wdrożenia innowacji produktowej - minimalnie inwazyjnej elektrody analnej - poprzez nawiązanie współpracy z ośrodkiem badawczym. 

  Wartość projektu: 111 930 PLN

  Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 81 900 PLN


  NEPTUN: Badania naukowe w kierunku zindywidualizowanej technologii medycznej

  Przywracanie uszkodzonych funkcji trawiennych za pomocą pionierskich impulsów elektrycznych.


  EpiSign: Zwiększanie efektywności interwencji chirurgicznych w leczeniu epilepsji

  Biomarkery EEG tkanek aktywnych epileptycznie upraszczają zabiegi chirurgiczne i przynoszą wolność od napadów padaczkowych.


  NeuroPhos: Innowacja w śródoperacyjnym neuromonitoringu

  Zautomatyzowany śródoperacyjny neuromonitoring na użytek pacjentów.


  INTAKT

  Rozwój interaktywnych mikro-implantów.