Ból chroniczny: terapia z kriolezją i termolezją

Terapia interwencyjna a ból chroniczny: Leczenie za pomocą systemów firmy inomed

Ciągłe stany bólowe lub bóle chroniczne są dla pacjenta niezwykle uciążliwe i często wywołują sekwencję reakcji wtórnych, np. naprężanie, skracanie i twardnienie mięśni. Wynikające z tego postawy obronne pacjentów z bólami chronicznymi prowadzą z kolei do obciążeń zdrowych struktur. Często powstaje błędne koło, a bóle chroniczne mogą być bardzo dobrze leczone metodami interwencyjnej terapii przeciwbólowej. Generalnie bóle nagłe i bóle chroniczne są dużym wyzwaniem dla pacjenta i lekarza.

Ból chroniczny i interwencyjna terapia przeciwbólowa oznaczają dla terapeuty stosowanie metod o minimalnej inwazyjności w celu trwałego zmniejszenia szkodliwego działania, jakim jest „ból chroniczny”. Ból chroniczny można więc opanować poprzez selektywne przerywanie lub zmianę prowadzenia bólu przez dane drogi nerwowe za pomocą metod neurodestrukcyjnych. Dla pacjentów cierpiących na silne chroniczne bóle w plecach może to być skutecznym odciążeniem. Przezskórne minimalnie inwazyjne metody są tutaj możliwym środkiem walki z takimi bólami chronicznymi. Pod kontrolą wzrokową i kontrolą poprzez stymulację elektryczną wprowadzane są elektrody lub sondy – w zależności od metody – ewentualnie za pomocą igieł. Możliwa jest krioterapia >>, w której niska temperatura jest doprowadzana do nerwów obwodowych (kriolezja). Ból chroniczny bardzo dobrze na nią reaguje. Zamrażanie wywołuje aksonotmezę – struktura otaczająca nerw pozostaje jednak nienaruszona i umożliwia regenerację nerwu. Głównymi wskazaniami są tutaj bóle chroniczne odporne na terapię w obszarze kręgosłupa, najczęściej zespół stawów międzykręgowych odcinka lędźwiowego.

Ból chroniczny: Leczenie tkanki nerwowej metodą termolezji  

Inna możliwość polega na termolezji >> tkanki nerwowej w przypadku bólów chronicznych. Przy właściwej lokalizacji termolezja jest niezwykle precyzyjną, skuteczną i bezpieczną metodą o wielu możliwościach wykorzystania w zakresie zwalczania bólów chronicznych. Jej zaleta polega na możliwości uzyskania niezwykle wysokiej precyzji za pomocą bardzo cienkich instrumentów. Wymiary używanych instrumentów są dobierane w zależności od miejsca leczenia i obszaru zastosowania. Do minimalnie inwazyjnych zabiegów w terapii przeciwbólowej u pacjentów z bólami chronicznymi w obszarze kręgosłupa częstym obszarem stosowania jest zespół stawów międzykręgowych odcinka lędźwiowego, piersiowego i szyjnego. Innym częstym obszarem stosowania jest termolezja zwoju Gassera w neuralgii nerwu trójdzielnego. Za pomocą odpowiednich elektrod możliwe jest również stosowanie takich metod jak: rizotomia, lezja DREZ i chordotomia.

Termolezja nie  uszkadza korzeni  nerwów odpowiedzialnych  za stronę ruchową i czuciową! Pacjent może uzyskać szybką pomoc nawet w ciężkich sytuacjach dzięki technologii polegającej na wykorzystaniu wiedzy o tym, że ból chroniczny jest prowadzony za pomocą informacji o bólu w układzie nerwowym przez specjalne drogi nerwowe i punkty połączeń w rdzeniu kręgowym i mózgu.

Systemy