inomed

Neuromonitoring śródoperacyjny

 

 

Stosowany w celu ograniczenia ryzyka wywołania uszkodzeń neurologicznych

Neuromonitoring śródoperacyjny należy do kluczowych technologii wykorzystywanych podczas zabiegów chirurgicznych, jeśli chodzi o ochronę nerwów, ścieżek neuronalnych lub funkcji mózgu. Asortyment inomed oraz odgrywające pionierską rolę na rynku innowacje są podstawowym wkładem w dziedzinie zarządzania ryzykiem w klinikach oraz w zakresie zmniejszenia uszkodzeń neurologicznych podczas zabiegów chirurgicznych.

Neuromonitoring śródoperacyjny jest wykorzystywany głównie w specjalnościach: neurochirurgia, laryngologia, ortopedia, chirurgia urazowa, chirurgia naczyniowa, chirurgia organów wewnętrznych i chirurgia ogólna, a jego zadaniem jest zapobieganie zagrożeniom dla nerwów istotnych z punktu widzenia neurofizjologicznego podczas zabiegów lub spowodowanym niekorzystną pozycją pacjenta. Poprzez punktową neurostymulację >> istnieje możliwość rozpoznawania struktur nerwowych i zapobiegania ich uszkodzeniom podczas operacji. Ochrona i zachowanie funkcji nerwów są tutaj głównym zadaniem chirurga.

Rozwój neuromonitoringu śródoperacyjnego

W przeszłości sprawdzano tylko wizualnie, czy dane mięśnie napinają się po neurostymulacji nerwu. Metoda ta nie spełnia już aktualnych wymagań obowiązujących w neuromonitoringu. Stosowane są systemy elektromiografii i potencjałów wywoływanych, aby technika neuromonitoringu była bardziej czuła, efektywniejsza, a przede wszystkim łatwiejsza w obsłudze. Dzięki temu reakcje mięśni, które nie są widoczne gołym okiem lub są niedostępne wskutek specyficznej pozycji pacjenta, można obserwować w formie grafów na monitorze. Głównym celem neuromonitoringu jest otrzymywanie sygnału reakcji w określonej formie (amplituda) z określonym przebiegiem w czasie (zwłoka).

Neuromonitoring śródoperacyjny dziś

Generalnie w przypadku neuromonitoringu wyróżnia się dwie metody.

Ciągły monitoring pod kątem grożących uszkodzeń w układzie nerwowym. Chirurg jest ostrzegany przed potencjalnymi uszkodzeniami i może podjąć działania korekcyjne, aby zapobiec trwałym uszkodzeniom. Użytkownik ciągłego neuromonitoringu może stosować metody pomiaru: EMG, SEP, AEP, MEP, EEG i VEP >>.

Poza tym neuromonitoring jest wykorzystywany do lokalizacji krytycznych struktur nerwowych podczas operacji. Metody te pomagają chirurgom w lepszej orientacji przestrzennej, a podczas operacji w regularnej kontroli funkcji nerwów poprzez punktową neurostymulację określonych nerwów.

Nowoczesne systemy neuromonitoringu dzisiejszej generacji umożliwiają firmie inomed projektowanie łatwych w obsłudze urządzeń, które oprócz tego pomagają użytkownikowi w interpretacji sygnałów i informują wizualnie oraz akustycznie o krytycznych zmianach wszelkiego rodzaju sygnałów.