Informacje o Monitoringu Neurofizjologicznym

Neurofizjologia skupia się na funkcjonowaniu układu nerwowego, (tj. mózgu, kręgosłupa i pozostałych nerwów). Przy monitoringu neurofizjologicznym monitorowane są funkcje układu nerwowego w celu wykrycia i jeśli to możliwe, do zapobiegnięcia uszkodzeniom w trakcie operacji.

Jak działa monitoring neurofizjologiczny

Potencjały są uzyskiwane za pomocą stymulacji prądem i odbiorem z mięśnia. W monitoringu neurofizjologicznym używając bodźców motorycznych i sensorycznych (np. dźwięku, światła) do stymulacji nerwów
(komórek) jest możliwe sprawdzenie funkcjonowania obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego.

W przeszłości, sygnały można było zobaczyć lub usłyszeć jedynie podczas drgań mięśni. Dziś, dzięki zaawansowanej technologii możemy zobaczyć, zapisać, a nawet wygenerować dźwięk sygnału na komputerze.

Monitoring neurofizjologiczny jest używany do określenia czy w trakcie zabiegu nie dochodzi do uszkodzenia struktur nerwowych lub aby uzyskać podstawowe informacje przed rozpoczęciem operacji (np. o funkcji słuchu przy operacjach na nerwie słuchowym).

Podczas zabiegów neurofizjologiczny monitoring śródoperacyjny może być używany do monitorowania funkcji nerwów oraz identyfikacji zagrożonych tkanek.

Monitoring neurofizjologiczny jest również przydatny po operacji, np. do oceny tępa powrotu do zdrowia pacjenta po poważnym wypadku.

Monitorowanie jest wykonywane i oceniane przez specjalnie wyszkolony personel medyczny.

Więcej informacji na temat monitoringu neurofizjologicznego można uzyskać w krajowych i międzynarodowych stowarzyszeniach neurofizjologicznych, naukowych bazach danych i oczywiście podczas naszych kursów i szkoleń. >>

 
 

Więcej informacji >