Śródoperacyjny Neuromonitoring w ortopedii

Wysokie bezpieczeństwo pacjenta w leczeniu skoliozy

W rdzeniu kręgowym znajdują się aferentne i eferentne drogi nerwowe, które umożliwiają ruch i czucie w obrębie naszego tułowia i kończyn. Urazy rdzenia kręgowego, które przebiegają w obrębie kostnego kanału kręgowego, mogą prowadzić do daleko idących zaburzeń czucia i paraliżu.

Zabiegi chirurgiczne na kręgosłupie >> bez śródoperacyjnego monitorowania neurofizjologicznego są trudne do wyobrażenia w nowoczesnej medycynie. Dzięki monitorowaniu dróg ruchowych przez EMG/MEP >> i dróg somatosensorycznych przez SEP, jak również poprzez bezpośrednią stymulację korzeni nerwowych, funkcje neuronalne mogą być monitorowane podczas takiej interwencji.

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia choroby pooperacyjnej po leczeniu skoliozy i innych interwencji na kręgosłup.

Ciągły monitoring motorycznych i somatosensorycznych potencjałów wywołanych (MEP i SEP) podczas zmniejszenia krzywizny lub stabilizacji kręgosłupa znacząco zmniejsza ryzyko wystąpienia dysfunkcji pooperacyjnych u pacjenta. Śródoperacyjny neuromonitoring umożliwia chirurgowi bezpośrednią reakcję na zmiany funkcji nerwów i osiągnięcie lepszego wyniku dla pacjenta. System ISIS IOM został zaprojektowany właśnie do tych zadań i może monitorować różne sygnały elektrofizjologiczne. Potencjały SEP, MEP i EMG mogą być uzyskiwane okresowo lub w sposób ciągły.

Podczas operacji guzów kręgosłupa w kręgosłupie szyjnym i górnym kręgosłupie piersiowym możliwe jest również rejestrowanie fali D. Metoda ta umożliwia rejestrowanie potencjału MEP bezpośrednio z rdzenia kręgowego i zbieranie dalszych informacji na temat podrażnień. Zmniejsza to ryzyko wystąpienia dysfunkcji.

Przeznasadowe precyzyjne pozycjonowanie implantów dzięki automatycznej stymulacji.

C2 Xplore i jego oprogramowanie Spine Software >> łączą wszystkie funkcje w celu precyzyjnego i skutecznego neuromonitorowania umiejscowienia przeznasadowego śrub. System i związane z nim oprogramowanie stanowią sprawdzoną i niezawodną pomoc w stabilizacji kręgosłupa i są specjalnie zaprojektowane do wspomagania chirurga przy wszczepianiu implantów. Korzenie nerwowe i rdzeń kręgowy są w ten sposób chronione, a ryzyko wystąpienia pooperacyjnych deficytów funkcjonalnych jest zminimalizowane.

Oprócz leczenia skoliozy i stabilizacji kręgosłupa, śródoperacyjne monitorowanie neurofizjologiczne jest również wykorzystywane w następujących terapiach:

  • Chirurgia guzów kręgosłupa
  • Odkotwiczanie rdzenia kręgowego
  • Selektywna rizotomia grzbietowa
  • Boczne dostępy do kręgosłupa