inomed

Ortopedia i chirurgia kręgosłupa, m.in. w przypadku skoliozy

Skolioza strukturalna i jej operacyjna korekta mogą być doskonale wspomagane poprzez neuromonitoring.

W nowoczesnej medycynie trudno sobie dziś już wyobrazić zabiegi operacyjne, między innymi leczenie skolioz, bez śródoperacyjnego monitoringu neurofizjologicznego. Dzięki kontroli ruchowych dróg przewodzenie za pomocą odprowadzania EMG/potencjałów wzbudzanych ruchowo i dróg somatosensorycznych za pomocą potencjałów wywołanych sensorycznie oraz poprzez bezpośrednią stymulację korzeni nerwowych podczas zabiegu mogą być kontrolowane najważniejsze funkcje nerwowe.

Chociaż ewentualne urazy rdzenia kręgowego z częściowym lub całkowitym porażeniem poprzecznym podczas operacyjnego leczenia skoliozy zdarzają się bardzo rzadko, dziś dzięki technologii inomed można zmniejszyć do minimum nawet to nieduże ryzyko przy pomocy neuromonitoringu śródoperacyjnego.

Neuromonitory inomed umożliwiają zarówno szybką i intuicyjną, ciągłą kontrolę funkcji nerwów i zapobieganie pooperacyjnym zakłóceniom funkcjonalnym poprzez bezpośrednie reagowanie na zmiany tych funkcji, jak i kontrolę prawidłowego przebiegu śrub w nasadach łuków kręgów oraz dokumentowanie (archiwizowanie) ich poprawnego położenia.

Ponieważ ważnym aspektem stabilizacji kręgosłupa za pomocą systemów śrubowych w przypadku skoliozy jest prawidłowe położenie śrub, neuromonitoring śródoperacyjny zapewnia sprawdzoną i niezawodną pomoc na przykład przy leczeniu skrzywienia kręgosłupa. Drogi przewodzenia znajdujące się w pobliżu są niezawodnie chronione, a pooperacyjne zakłócenia funkcji i bóle są w maksymalnym stopniu wyeliminowane.

Neurostymulacja ma również zastosowanie w małoinwazyjnych zabiegach operacyjnych kręgosłupa >> –MIS, przebiegających bez lub z zastosowaniem implantów takich jak śruby transpedikularne czy klatki międzytrzonowe.

  • Discektomia na poziomie odcinka szyjnego kręgosłupa
  • Instrumentacja tylnej kolumny kręgosłupa
  • Minimalnie inwazyjna chirurgia dysków kręgosłupa