O firmie inomed

inomed oznacza innowacyjność i pozycję pioniera badań w dziedzinie medycyny.

inomed jako firma z branży techniki medycznej projektuje produkty i całe systemy, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta jako priorytet dla każdego lekarza: zgodnie z zasadą Hipokratesa „Primum nil nocere” – „Po pierwsze: nie szkodzić!” bezpieczeństwo pacjenta z pewnością należy do priorytetowych celów każdego lekarza. Dotyczy to w szczególności interwencji chirurgicznych o krytycznym znaczeniu, ale również diagnostyki i terapii.

Korzenie firmy inomed tkwią w śródoperacyjnej kontroli funkcji neurologicznych i w tej dziedzinie uważamy się za pioniera, jeśli chodzi o badania w dziedzinie medycyny. Dowodem tego są liczne patenty i wyróżnienie firmy jako jednego z najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw średniej wielkości w Niemczech oraz znaczące inwestycje w badania i rozwój. inomed prowadzi 7 programów współpracy badawczej z uniwersytetami i instytutami. Na lata 2012 do 2016 zatwierdzone zostały środki na ten cel w wysokości 1,5 miliona euro – dotacje, które stworzą nowe miejsca pracy w działach rozwoju i konstrukcji firmy inomed, a później będą owocować również w dziedzinie produkcji.

Nasze drogi prowadzą nas od inomed do dnia codziennego medycyny, który jest najważniejszą wielkością odniesienia dla naszych badań oraz rozwoju i naszej codziennej działalności. Do najważniejszych wartości naszego przedsiębiorstwa należą interdyscyplinarna wymiana informacji między naszym personelem technicznym a użytkownikami naszych produktów z klinik, gabinetów i jednostek badawczych oraz z przedstawicielami handlu branżowego. Celem firmy inomed jest podwyższanie standardu branży poprzez bogactwo pomysłów i skierowanie na przyszłość dzięki pozycji lidera technologii – przede wszystkim dla dobra pacjentów.

„Dzielić się wiedzą – oferować bezpieczeństwo”: inomed

Przyjmując codzienną rzeczywistość placówek medycznych jako punkt odniesienia, poprzez bliski kontakt z naszymi klientami i użytkownikami wywierana jest na nas presja innowacyjności, którą my w firmie inomed uważamy za jedno z najważniejszych zadań. W naszym zakładzie w Emmendingen zatrudniamy ponad 250 pracowników – 19 zajmuje się stale pracą nad nowościami i uczestniczy we współpracy badawczej. Efektem ich pracy jest asortyment inomed, na który składają się dziedziny: neuromonitoring śródoperacyjny, neurochirurgia funkcjonalna, leczenie bólu i diagnostyka neurologiczna.

Eksperci z dziedziny biologii, medycyny informatyki, budowy maszyn, ale również nauk humanistycznych są więc partnerami we współpracy z ekspertami z dziedziny medycyny z klinik i gabinetów lekarskich. Postawione sobie przez nas samych zadania dzielenia się wiedzą, gromadzenia informacji i przetwarzania ich na innowacyjne i wyznaczające nowe trendy produkty realizujemy poprzez regularne kursy i warsztaty, które w zasadzie mają jeden cel (bezpieczeństwo pacjentów i lekarzy), a tym samym zarządzanie ryzykiem w jednostkach służby zdrowia. inomed: Większe bezpieczeństwo pacjenta i lekarza!