Identyfikacja gruczołów przytarczycznych podczas operacji tarczycy

inomed koncentruje się na precyzyjnej technologii do śródoperacyjnego obrazowania fluorescencyjnego

Podczas operacji tarczycy mogą wystąpić różne komplikacje: Jednym z możliwych powikłań jest nieruchomość fałdów głosowych lub uszkodzenie przytarczyc.

Dzięki niezawodnej stabilności sygnału, C2 NerveMonitor >> jest integralną częścią chirurgii tarczycy od ponad 10 lat. Dzięki śródoperacyjnemu monitorowaniu funkcji dróg nerwowych można znacznie ograniczyć ryzyko uszkodzenia nerwów krtaniowych.

Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia przytarczyc, inomed oferuje FLUOBEAM LX >> od FLUOPTICS, światową nowość w zakresie obrazowania fluorescencyjnego w chirurgii tarczycy i przytarczyc. Wysoce czuły FLUOBEAM LX składa się z nowego systemu kamery, która umożliwia rozpoznanie zarówno przytarczyc przez ich autofluorescencję bez konieczności stosowania dodatkowych środków pomocniczych, jak i pozwala na wizualizację waskularyzacji przytarczyc za pomocą kontrastu.

Dzięki wykrywaniu na wczesnym etapie operacji przytarczyc za pomocą FLUOBEAM LX i monitorowaniu nerwów za pomocą C2 NerveMonitor, inomed oferuje kompletne rozwiązanie dla najwyższej niezawodności i bezpieczeństwa w chirurgii

Identyfikacja gruczołów przytarczycznych jest kluczowa w chirurgii tarczycy

Aby nieumyślnie nie usunąć zdrowych przytarczyc podczas tyreoidektomii, niezbędna jest ich niezawodna identyfikacja. Niewielkie rozmiary i ukryte położenie, często w nietypowych miejscach anatomicznych, utrudniają przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego. Konsekwencją nieplanowanego usunięcia zdrowych przytarczyc lub ich uszkodzenia może być czasowa lub stała niedoczynność lub zaburzenia gospodarki wapniowej (hipokalcemia).

 

Śródoperacyjne obrazowanie fluorescencyjne i wizualizacja unaczynienia przytarczyc

Do identyfikacji przytarczyc wykorzystuje się fizjologiczną właściwość tych gruczołów endokrynnych: zjawisko autofluorescencji. Gruczoły przytarczyczne świecą się naturalnie po naświetleniu określoną długością fali.

Kamera FLUOBEAM LX emituje światło o odpowiedniej długości fali do tkanek i gruczołów przytarczycznych, umożliwiając chirurgowi wyraźną lokalizację przytarczyc podczas operacji.

Poprzez dożylną iniekcję zieleni indocyjaninowej (ICG), FLUOBEAM LX umożliwia chirurgowi wyraźną wizualizację unaczynienia gruczołów przytarczycznych i identyfikację ich waskularyzacji.

Za pomocą FLUOBEAM LX można rejestrować zarówno lokalizację, jak i unaczynienie przytarczyc, co znacznie zmniejsza powikłania pooperacyjne przytarczyc podczas operacji tarczycy.


Dowiedz się więcej o naszym partnerze FLUOPTICS. >>