MSV – posuw mikrosondy do głębokiej stymulacji mózgu

Mechaniczny majstersztyk

To już czwarta generacja tego precyzyjnego instrumentu używanego na całym świecie do pozycjonowania elektrod podczas zabiegów stereotaktycznych i głębokiej stymulacji mózgu.  

System MSV firmy inomed został opracowany wspólnie z najlepszymi ekspertami z całego świata. Od początku obowiązywały najwyższe standardy w odniesieniu do konstrukcji i użytkowania. Wszystkie wysokie wymagania zostały spełnione, a efekt mówi sam za siebie: system posuwu mikrosond MSV firmy inomed jest znany wszędzie i nie ma specjalisty, który by się z nim nie spotkał.

Wykonywanie głębokiej stymulacji mózgu zgodnie z wszelkimi zasadami sztuki jest zależne od tego systemu firmy inomed. Tylko jego użycie umożliwia optymalną diagnostykę punktów docelowych w neurofizjologii.

W dziedzinie „głębokiej stymulacji mózgu” jednoznaczne wizualne rozpoznanie obszarów docelowych często jest trudne nawet za pomocą nowoczesnych systemów wizualizacji. Dlatego też wprowadziliśmy system odprowadzania sygnałów z mikroelektrod jako metodę optymalizacji do zapewnienia odpowiedniej precyzji wyznaczania punktów docelowych. W szczególności w przypadku głębokiej stymulacji mózgu absolutnie niezbędne jest stosowanie systemu posuwu mikrosond. Tylko w ten sposób można empirycznie wyznaczyć właściwy punkt docelowy, co przecież jest warunkiem koniecznym optymalnego efektu leczenia metodą głębokiej stymulacji mózgu.

Aby umożliwić wszystkim zainteresowanym osobom na całym świecie korzystanie z systemu posuwu mikrosond firmy inomed w leczeniu metodą głębokiej stymulacji mózgu, od samego początku powstawał on na uniwersalnej platformie. Oznacza to, że mogą być stosowane wszystkie standardowe systemy stereotaksji. Jedynym warunkiem jest montaż odpowiedniego adaptera w celu zapewnienia precyzji i ergonomii użycia w stereotaksji do głębokiej stymulacji mózgu.     

Neurochirurgia funkcjonalna wymaga czegoś więcej niż wyczucia pod palcami.

A to, co ma być przedłużeniem rąk chirurga, wymaga zastosowania niezawodnej technologii – zwłaszcza w przypadku pozycjonowania elektrod podczas zabiegu stereotaktycznego, np. w ramach głębokiej stymulacji mózgu.
System posuwu mikrosond firmy inomed dzięki ogranicznikom głębokości wyklucza możliwość nieprawidłowego montażu elektrod i rurek prowadzących. Reakcja dotykowa („kliknięcie”) umożliwia neurochirurgowi „wyczucie” pełnego obrotu.

Podczas pozycjonowania elektrod do głębokiej stymulacji mózgu można ich wprowadzić maksymalnie pięć – w dowolnym momencie zabiegu i bez żadnych problemów! Rozdzielczość 50 µm umożliwia lekarzowi operującemu dokładne pozycjonowanie elektrod z dotykową reakcją po każdym obrocie.
Za pomocą opcjonalnego czujnika przemieszczenia możliwe jest całkowicie automatyczne przesyłanie stereotaktycznej pozycji elektrod do systemu ISIS MER >> w celu przeprowadzenia protokołowania głębokiej stymulacji mózgu.

Cechy

  • [Translate to Polska - Polski:] Implantation von DBS-Elektroden von Medtronic® , St. Jude® und Boston Scientific®
  • Positionierauflösung von 50µm
  • Haptisches Feedback für eine komplette Umdrehung (0,5mm)
  • Optionaler Wegsensor möglich
  • Autoklavierbar

Zastosowania

  • Głęboka stymulacja mózgu / Deep Brain Stimulation
  • Rejestracja i lokalizacja kluczowego obszaru w przypadku uszkodzeń
  • Mikropozycjonowanie innych sond i elektrod

Więcej informacji >