Stereotaktyczna biopsja mózgu

Firma inomed może zaoferować odpowiednie instrumenty do wszelkich celów związanych z biopsją.

Podczas diagnostyki guzów mózgu stereotaktyczna biopsja zapewnia jednoznaczność i bezpieczeństwo. Aby wymagania te w przypadku biopsji miały zawsze najwyższy priorytet, firma inomed oferuje gotowe instrumentarium przyrządów do biopsji w ramach stereotaksji >> śródoperacyjnej.

Według prowadzonych ewidencji histopatologiczna diagnostyka guzów mózgu jest najdokładniejszą metodą klasyfikacji guzów. W tym kontekście biopsja stereotaktyczna jest optymalnym rozwiązaniem, przede wszystkim w przypadku mniejszych i głębiej położonych zwyrodnień. Tylko ta metoda umożliwia sklasyfikowanie guza i zastosowanie u pacjenta optymalnego leczenia dla danego schorzenia.  

W zależności od sposobu użycia, zestawy biopsyjne firmy inomed zawierają przyrządy o różnych długościach roboczych. Ich dobór powinien odbywać się na podstawie zastosowanego systemu stereotaktycznego. Przy użyciu instrumentów inomed mogą być uwzględnione wszystkie systemy o standartowych długościach roboczych instrumentów, a więc 190 milimetrów i 280 milimetrów.

Dokładne zaplanowanie biopsji stereotaktycznej można doskonale przeprowadzić za pomocą oprogramowania do planowania inomed (iPS). Oprogramowanie inomed obsługuje powszechnie stosowane metody definiowania punktu docelowego: optyczne, funkcjonalne i metaboliczne. Dzięki wysokiej jakości instrumentów inomed do biopsji, możliwa jest praca dokładnie w tym punkcie, w którym ma być pobrana tkanka. Nasz symulator punktu celu pomaga w walidacji planowania i sprawdzania dokładności kalibracji stosowanego instrumentarium.

W ten sposób inomed zapewnia najwyższe bezpieczeństwo podczas planowania i wykonywania biopsji stereotaktycznej na mózgu. Dzięki unikalnemu w skali światowej symulatorowi punktu celu firma inomed może zaoferować absolutne bezpieczeństwo i precyzję, jeśli chodzi o biopsję stereotaktyczną. Firma inomed od dawna wyznacza tutaj nowe standardy.

Asortyment zawiera w zasadzie wszystkie powszechnie stosowane typy instrumentów do biopsji – zarówno w formie kleszczy, jak i w formach specjalnych sond (zarówno Sedan, jak i Backlund).
Na życzenie możemy dostarczyć produkty jednorazowego lub wielokrotnego użytku - w zależności od indywidualnego stylu pracy lub potrzeb klinicznych. Zestawy zawierają rurki prowadzące, a w razie potrzeby inny osprzęt i sterylizatory skrzynkowe.

Obsługiwane systemy stereotaktyczne:

Cechy

  • Dostępne jako instrumenty jednorazowego lub wielokrotnego użytku
  • Dostępne jako kleszcze, sondy lub igły
  • Długość robocza 190 milimetrów lub 280 milimetrów

Zastosowania

  • Kontrolowane pobierania tkanek z mózgu (biopsja)

Więcej informacji >