Termokoagulacja z Generatorem lezji LG2

Generator Lezji LG2: Najnowocześniejszy generator stosowany w leczeniu bólu i neurochirurgii funkcjonalnej

Dwa kanały RF generatora lezji umożliwiają podłączenia narzędzi do różnych aplikacji:


Najwyższy stopień bezpieczeństwa, precyzja i komfort dla skuteczniejszego leczenia bólu

Generator lezji RF może być używany z różnymi akcesoriami i do wielu aplikacji: leczenia przewlekłego bólu czy lezji mózgu przy użyciu funkcji kontroli napięcia.

LG2 posiada dwa oddzielne kanały RF, którą mogą być używane niezależnie. Dodatkowo, LG2 oferuje możliwość połączenie dwóch elektrod monopolarnych do aplikacji bipolarnej.

Podczas termokoagulacji urządzenie wyświetla prąd wyjściowy, temperaturę oraz pomiar impedancji w czasie rzeczywistym. Podczas lezji mózgu funkcja sygnalizacji dźwiękowej impedancji zapewnia natychmiastową dźwiękową informację zwrotną w przypadku jakichkolwiek zmian w jej wartości.

Intuicyjna obsługa w różnych aplikacjach

Urządzenie LG2 jest przeznaczone do zabiegów w obrębie mózgu oraz do leczenia bólu.

Przyjazny dla użytkownika

Intuicyjna obsługa generatora umożliwia użytkownikowi płynną i bezpieczną pracę z urządzeniem na bloku operacyjnym.

Sygnalizacja dźwiękowa

Sygnalizacja dźwiękowa umożliwia użytkownikowi wykrycie istotnych zmian w wartościach impedancji. Aktualna wartość impedancji tkankowej jest przekazywana użytkownikowi jako dźwięk o określonej wysokości.

Różne konfiguracje elektrod

 • 1- lub 2-kanałowa monopolarna
 • 2-kanałowa monopolarna jako bipolarna
 • 1-kanałowa bipolarna

Monitorowanie jakości kontaktu elektrody neutralnej (NEM)

Funkcja NEM Generatora Lezji RF informuje użytkownika o jakości połączenia elektrody powierzchniowej neutralnej.

 

 

Łatwo i szybko:

  

 

 

Funkcje Generatora Lezji LG2

 • Ciągła RF w trzech różnych trybach: temperatura, zaprogramowany profil temperatury, funkcja kontroli napięcia
 • Pulsacyjna RF w trzech różnych trybach: temperatura, czas trwania impulsu, napięcie
 • Bezpośrednia stymulacja nerwu w celu lokalizacji nerwów ruchowych i czuciowych
 • Ciągłe monitorowanie temperatury i impedancji
 • Monitorowanie jakości kontaktu elektrody neutralnej (NEM)
 • Zapis 30 spersonalizowanych programów
 • Intuicyjny, dotykowy ekran zapewniający płynność pracy
 • Sygnalizacja dźwiękowa
 • Graficzne odwzorowanie parametrów podczas aplikacji
 • Pilot do obsługi urządzenia z pola sterylnego
 • Kompaktowy i lekki design
 • Kompatybilny z elektrodami TC inomed do leczenia bólu i aplikacji w obrębie mózgu

 

 

Główne zastosowania LG2

 • Denerwacja twarzoczaszki w zakresie kręgosłupa lędźwiowego, piersiowego i szyjnego
 • Staw krzyżowo-biodrowy
 • Neuralgia nerwu trójdzielnego (termokoagulacja zwoju gassera)
 • Inne zastosowania w zakresie bólu

Więcej informacji >