C2 Xplore - Skuteczne monitorowanie neurologiczne w chirurgii tętnic szyjnych

Monitorowanie SEP podczas operacji tętnicy szyjnej wskazuje na początek niedokrwienia mózgu

Podczas operacji tętnicy szyjnej, rejestrowanie somatosensorycznych potencjałów wywołanych (sygnałów SEP) jest zalecane do kontroli aktywności elektrycznej neuronów. Pomaga wykryć niedostateczny dopływ krwi do półkul mózgowych. Jeśli amplituda SEP zmienia się podczas zaciskania tętnicy szyjnej, może to wskazywać na niedokrwienie. Spadek amplitudy o 50% w stosunku do amplitudy początkowej przed zaciskaniem jest uważany za objaw niedokrwienia.

*Wiss. Arbeitskreisen Kardioanästhesie und Neuroanästhesie - Neuromonitoring in der Kardioanästhesie. Eine gemeinsame Stellungnahme der DGAI, SGAR und DGTHG, Anästh Intensivmed 2014; 55: 521-538.

Oprogramowanie C2 Xplore SEP zabezpiecza funkcje naczyniowe w chirurgii tętnic szyjnych

inomed wyposażył C2 Xplore w specjalny moduł oprogramowania C2 SEP do efektywnego neuromonitorowania w trakcie operacji tętnicy szyjnej.

Funkcja sensoryczna jest stale monitorowana podczas wykonywanych działań operacyjnych. Elektrody stymulacyjne umieszczone są na nerwie pośrodkowym po przeciwnej stronie niż operowana, podczas gdy sygnały są rejestrowane nad korą czuciową po stronie operacji. Pomiar porównawczy na poziomie kręgów szyjnych C7 może być również przydatny do różnicowania efektu ogólnoustrojowego.

Podczas całego zabiegu chirurgicznego latencja i amplituda zarejestrowanych sygnałów SEP są wyświetlane jako linia trendu. Jeżeli zmierzone wartości osiągną jedną z trzech regulowanych wartości progowych, chirurg zostaje powiadomiony: sygnały żółty, pomarańczowy i czerwony wskazują wartości progowe, sygnały wizualne wsparte są również sygnałami dźwiękowymi. Chirurg może wtedy odpowiednio zareagować, na przykład przez umieszczenie szantu naczyniowego aby uniknąć nieodwracalnych uszkodzeń.

Dzięki odpowiednim akcesoriom >> C2 Xplore jest idealnym rozwiązaniem do skutecznego i łatwego w użyciu neuromonitoringu w chirurgii naczyniowej (tętnica szyjna).

 


Cechy charakterystyczne

  • Specjalnie opracowane oprogramowanie do testów SEP
  • Wyraźny widok sygnałów SEP
  • Zmienna metoda uśredniania (Floating Averageaging Process)
  • Konfigurowalne progi ostrzegawcze dla zmian latencji i amplitudy
  • Ciągłe i zautomatyzowane monitorowanie impedancji elektrod pomiarowych
  • Skaner 2D LED do odczytu danych pacjenta

Główne obszary zastosowań C2 Xplore:

Aplikacje:

  • Endarterektomia tętnicy szyjnej

Więcej informacji >

inomed