C2 Xplore - urazy jatrogenne podczas operacji nerwu twarzowego można znacznie zminimalizować

Operacje z zakresu chirurgii nerwu twarzowego:

 • są bardzo złożone ze względu na delikatną strukturę i wachlarzowy kształt nerwów
 • wymagają wielkiej precyzji
 • dlatego stanowią one szczególne wyzwanie dla chirurgów.

Z tego powodu od wielu lat stosowany jest neuromonitoring śródoperacyjny (IONM), zwłaszcza w zakresie chirurgii nerwu twarzowego >> wspomagając chirurgów w lokalizowaniu gałęzi nerwów i tym samym zwiększając bezpieczeństwo pacjenta.

 

Ochrona nerwów twarzowych - minimalizacja ryzyka

Neuromonitorowanie w chirurgii nerwu twarzowego jest przeprowadzane na dwa sposoby:

 • Spontaniczne sygnały odpowiedzi wynikające z podrażnienia gałęzi nerwowych poprzez np. mechaniczne manipulowanie nerwami sygnalizowane są dźwiękowo i wizualnie.
 • Sonda ręczna może być używana do lokalizowania i wskazywania poszczególnych gałęzi nerwowych w obrębie ślinianki. Narzędzia te stymulują nerwy elektrycznie. Wynikające z tego skurcze mięśni są przedstawiane wizualnie i akustycznie.

Neuromonitoring firmy inomed jest użytecznym narzędziem w przypadku wykonywania tympanoplastyki lub wszczepienia implantu ślimakowego. Pomaga zapobiegać uszkodzeniom nerwów podczas frezowania w pobliżu kostnego kanału twarzowego. Podczas zabiegów mastoidektomii stosuje się techniki neuromonitoringu, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia nerwów.
 

 

Sposób pomiaru w chirurgii nerwu twarzowego

Podczas operacji nerwu twarzowego za pomocą ręcznej sondy stymulacyjnej lokalizuje się gałęzie nerwu. Do każdego kanału, a tym samym do każdej gałęzi nerwu, przypisany jest inny dźwięk,  co umożliwia akustyczną identyfikację nerwu za pomocą tzw. funkcji Channel Ident.

Sondy bipolarne są wysoce selektywne i mogą być używane do monitorowania gałęzi nerwowych i ich funkcji w bezpośrednim sąsiedztwie, natomiast sondy monopolarne mają szersze pole działania. Elektrody są umieszczone na odpowiednim mięśniu wskaźnikowym, aby rejestrować sygnały elektrofizjologiczne. Jeśli podczas zabiegu wystąpią jakiekolwiek istotne zmiany w amplitudzie lub opóźnieniu reakcji mięśniowych, chirurg jest informowany za pośrednictwem sygnału wizualnego i akustycznego. Zdarza się to również w przypadku spontanicznej aktywności. Każda taka aktywność, która zostanie wykryta, jest automatycznie rejestrowana i może być opatrzona adnotacjami i udokumentowana.

Rewolucja cyfrowa

C2 Xplore >> dzięki szerokiemu zakresowi zastosowań oferuje innowacyjne rozwiązania zapewniające optymalną wydajność chirurgiczną za pomocą interfejsu HL7-Ready łączy się do sieci szpitalnej oraz posiada intuicyjną funkcję komentowania, która przez cały czas monitoruje wszystkie istotne zdarzenia.
 

 


Cechy charakterystyczne

 • Oprogramowanie opracowane specjalnie dla potrzeb laryngologii
 • Funkcja Channel Ident. w celu zlokalizowania gałęzi nerwowych
 • Wykrywanie aktywności spontanicznych
 • Wydajne i szybkie w obsłudze systemy
 • Płynne funkcje interfejsu

Główne obszary zastosowań C2 Xplore:

Zastosowanie monitorowania w obrębie nerwów twarzowych

 • Chirurgia ślinianki
 • Tympanoplastyka
 • Mastoidektomia
 • Implantacja implantu ślimakowego
 • Chirurgia nerwu twarzowego

Więcej informacji >