Elektroda Delta - ciągłe monitorowanie nerwu krtaniowego wstecznego podczas operacji tarczycy

Choroby tarczycy dotykają milionów ludzi na całym świecie. W wielu przypadkach leczenie chirurgiczne jest konieczne i często jedynym rozwiązaniem. Na przykład, gdy powstaje wole, powiększenie gruczołu tarczycy lub zmiany złośliwe, zaleca się interwencję chirurgiczną.

Idealne dopasowanie na nerw

W ciągłym powtarzającym się monitorowaniu nerwu krtani, nerw błędny jest stymulowany tak, aby monitorować i chronić nerw krtaniowy wsteczny w polu operacyjnym.

Elektroda delta jest umieszczona wokół nerwu błędnego i dlatego zawsze utrzymuje kontakt z nerwem, dostarcza impulsy stymulacyjne z określoną prędkością i progiem.
Wyraźną zaletą elektrody jest jej kształt przypominający literę ‚delta‘ . Kształt umożliwia optymalne usytuowanie elektrody na nerwie i zapobiega zsuwaniu lub zsunięciu się elektrody. W wyniku stałego kontaktu z nerwem błędnym można uniknąć technicznie indukowanego tłumienia sygnału, a nawet utraty sygnału. Chirurg może więc natychmiast zobaczyć, czy nerw krtaniowy wsteczny jest zagrożony i może działać, zanim zmniejszenie przewodnictwa nerwowego stanie się nieodwracalnym paraliżem fałdu głosowego.

Rurka ALM idealnie nadaje się do uzyskania najlepszego możliwego zapisu sygnału EMG z fałdów głosowych. Połączenie przezroczystej rurki PVC i elektrody powierzchniowej z ośmioma długimi kontaktami rejestrującymi zapewnia najwyższą stabilność sygnału. Ze względu na pokrycie powierzchni czujnika 360 ° i wydłużoną długość 8 odprowadzeń czujnika, rurka ALM zapewnia niezawodne rejestracje sygnału niezależnie od przesunięcia lub obrotu rurki. Korzyści dla chirurga wynikają z faktu łatwego umieszczania rurki z elektrodą rejestrującą w tchawicy, oznakowania niebieskim kolorem drenu napełniającego mankiet  uszczelniający co zwiększa widoczność w polu operacyjnym i zapobiega przypadkowemu przecięciu oraz balonika kontrolnego informującego o szczelności mankietu. Dzięki nisko profilowanej powierzchni i gładkiej ściętej końcówce rury można uniknąć urazów tchawicy.

Wykorzystując śródoperacyjne monitorowanie nerwów, zależnie od wydolności nerwu podczas zabiegu, chirurg ma możliwość zakończenia zabiegu po jednostronnym wycięciu tarczycy, jeśli wyniki monitorowania nerwów są niejednoznaczne lub nieoptymalne. Po pomyślnym zachowaniu funkcji ipsilateralnej nerwu krtaniowego wstecznego chirurg jest w stanie kontynuować operację po stronie kontralateralnej z większym stopniem pewności. Ta metoda pomaga w identyfikowaniu zaburzeń układu nerwowego we wczesnym stadium i dlatego unika się ryzyka obustronnego porażenia fałdów głosowych.

Zwiększone bezpieczeństwo pacjenta dzięki ciągłemu neuromonitoringowi nerwu krtaniowego wstecznego

W przypadku interwencji chirurgicznej, w której wymagane jest częściowe usunięcie tarczycy (lobektomia) lub jej całkowite usunięcie (tyreoidektomia), procedury te niosą ryzyko uszkodzenia nerwu głosowego - nerwu krtaniowego wstecznego. Jeśli nerw krtaniowy wsteczny jest osłabiony lub uszkodzony, może to mieć poważne konsekwencje dla pacjenta. Osłabienie lub uszkodzenie nerwu krtaniowego wstecznego może spowodować krótkotrwałą chrypkę po operacji lub nawet doprowadzić do trwałego obustronnego porażenia fałdów głosowych.

Unikanie obustronnego porażenia fałdów głosowych

Śródoperacyjny neuromonitoring >> podczas operacji tarczycy umożliwia monitorowanie nerwu krtaniowego wstecznego w całym okresie obserwacji. Ciągły proces monitorowania umożliwia chirurgowi podejmowanie świadomych decyzji podczas operacji. Po zabiegu operacyjnym można sformułować jednoznaczne stwierdzenie dotyczące funkcji nerwów. Ostatecznym celem monitorowania nerwu krtaniowego wstecznego jest zminimalizowanie uszkodzenia nerwów i uniknięcie obustronnego porażenia fałdów głosowych.

Podczas zabiegu chirurg może użyć sondy ręcznej, aby zlokalizować nerw krtaniowy wsteczny, mapować go i sprawdzić jego funkcję. Funkcja nerwu jest więc rejestrowana zarówno na początku, jak i na końcu operacji. Ponadto ciągły neuromonitoring pozwala zarówno na dźwiekowe, jak i wizualne przekazywanie informacji o funkcji nerwu w czasie rzeczywistym i umożliwia chirurgowi szybkie reagowanie, aby uniknąć paraliżu fałdu  głosowego.

Więcej informacji >