RM – najdokładniejszy system stereotaksji na świecie

High tech z Niemiec: system RM firmy inomed

System Riechert Mundinger (RM) jako jedyny system stereotaksji dostępny na rynku posiada 3-punktowy sposób mocowania. Dzięki temu urządzenie jest bardzo stabilne i osiąga maksymalną możliwą precyzję. RM to zdecydowanie najbardziej precyzyjny system stereotaksji na świecie, który dzięki unikalnej konstrukcji zapewnia maksymalną dokładność trafienia podczas zabiegów stereotaktycznych.

System stereotaksji o najwyższej precyzji

System RM firmy inomed działa na zasadzie współrzędnych biegunowych. Koncepcja ta została opracowana przez dwóch znanych specjalistów od stereotaksji – prof. Traugotta Riecherta i prof. Fritza Mundingera. Najwyższa precyzja i spełnienie najwyższych wymagań w stereotaksji to cechy wyróżniające system RM.

Przyrząd celowniczy w stereotaksji RM ze specjalnym zamocowaniem reprezentuje najwyższy poziom dokładności w mechanice precyzyjnej. Bogaty asortyment akcesoriów umożliwia wszechstronne stosowanie systemu RM w nowoczesnej stereotaksji.

System RM jest najbardziej precyzyjnym systemem lokalizacji punktów docelowych w stereotaksji na świecie i został opracowany specjalnie do stosowania w stereotaktycznych zabiegach w neurochirurgii funkcjonalnej. Wyposażenie może być bez problemu przystosowywane do brachyterapii stereotaktycznej. Dzięki wyjątkowej precyzji i stabilności, kompleksowy system stereotaktyczny RM doskonale nadaje się do stosowania w neurochirurgii funkcjonalnej.

System stereotaksji RM składa się z głównego pierścienia stereotaktycznego RM i modułu przyrządu celowniczego RM. Zakładanie głównego pierścienia stereotaktycznego i używanie lokalizatorów wizualizacyjnych są opisane w oddzielnych podręcznikach (mocowania pacjenta, systemy lokalizacji).

Przyrząd celownikowy RM umożliwia neurochirurgowi dokładne dotarcie do każdego punktu w mózgu. Warunkiem jest jednak to, aby już podczas montażu pierścienia na głowie pacjenta uwzględnione zostało położenie punktu docelowego i trepanacyjnego.

Różne możliwości montowania pozwalają na użycie zarówno w układzie dodatnim, jak i ujemnym. Standardowy montaż jest stosowany dla wszystkich dojść w przedniej i potylicznej części czaszki. W przypadku montażu ujemnego RM można uzyskać dostęp również do tylnej jamy i przysadki.

W celu uzyskania jak najdokładniejszego ustawienia, urządzenie RM posiada odpowiednie skale i noniusze. Noniusz umożliwia wyznaczanie mniejszych wartości pomiarowych, których nie można odczytać na podziałce głównej. Kreska podziałki noniusza odpowiada kątowi 1/10 stopnia. W tym noniuszu na skali kąt 9° jest rozłożony na 10 równych części. Za pomocą noniusza można więc dokładnie ustawiać wartości współrzędnych RM po przecinku (1 -,1 -,3 itd.). Miejsca po przecinku mogą być odczytywane na kreskach podziałki noniusza.

Na zasadzie systemu modułowego do płoz przyrządu celowniczego urządzenia RM mogą być dopasowywane bezpośrednio różne elementy z asortymentu stereotaktycznego inomed. Inne elementy mogą być używane oddzielnie, są one jednak bardzo przydatne dla neurochirurga wykonującego zabieg.

Właściwości systemu RM

 • Układ współrzędnych biegunowych, umożliwiający uzyskanie 5 regulowanych parametrów w celu zapewnienia maksymalnej precyzji
 • 3-punktowy system mocowania – niedościgniona stabilność
 • Trepanacja w kierunku celowania
 • Posuw mikrosond (MSV) z czujnikiem przemieszczenia do odprowadzania sygnałów z mikroelektrod (MER >>)
 • Weryfikacja punktu docelowego za pomocą symulatora punktów docelowych
 • Brak artefaktów, zoptymalizowany pod kątem wizualizacji medycznej
 • Kompatybilny z oprogramowaniem do planowania inomed iPS

  Zastosowanie

  • Głęboka stymulacja mózgu
  • Palidotomia
  • Talamotomia
  • Brachyterapia
  • Biopsja stereotaktyczna
  • Stereoelektroencefalografia

  Więcej informacji >