Symulator punktów docelowych inomed jako fantom do stereotaksji

Zalecany przez najlepszych neurochirurgów – symulator inomed (fantom)

Ten stereotaktyczny symulator punktów docelowych firmy inomed, nazywany również fantomem, jest unikalny jeśli chodzi o rodzaj, oraz dostępny tylko w firmie inomed. Profesorowie Riechert i Mundinger, znani na świecie pionierzy neurochirurgii, opracowali ten fantom razem z systemem stereotaksji RM >>.

Symulator rozpowszechnił się na całym świecie i jeszcze dziś jest nieodzowną i zalecaną pomocą dla najlepszych neurochirurgów podczas wykonywania skomplikowanych zabiegów przeprowadzanych na mózgu – zwłaszcza w przypadku neuromodulacji o wysokim stopniu złożoności.   

Symulator punktów docelowych (fantom) służy przede wszystkim do mechanicznego ustawiania punktu docelowego. Metalowy pręt może być przestawiany za pomocą 3 lekko obracających się śrub radełkowanych w osiach X, Y i Z. Końcówka pręta tworzy punkt docelowy. Do symulatora przymocowany jest pierścień główny, na który może być zakładany moduł przyrządu celowniczego. Fantom symuluje więc pacjenta.

Istnieją dwie możliwości ustalania kierunku celowania na fantomie:

a.) mechaniczne ustawianie na fantomie:

Najpierw ustawiane są żądane współrzędne stereotaktyczne na fantomie. Następnie znacznik trepanacyjny jest ustawiany i mocowany na głowie pacjenta w pozycji żądanego otworu trepanacyjnego. Jest on potem przenoszony poprzez poluzowanie śruby podtrzymującej na pierścień główny symulatora i tam mocowany w tym samym miejscu (liczba stopni na pierścieniu).

Po założeniu przyrządu celowniczego na pierścień główny fantomu sonda punktowa jest kierowana przez otwór w znaczniku preparacyjnym bezpośrednio na punkt docelowy. W tym celu wszystkie śruby na płozach przyrządu celowniczego należy poluzować, aby miały one swobodę ruchu we wszystkich kierunkach. Poprzez celowanie za pomocą ogranicznika głębokości, uchwytu na instrumenty i znacznika trepanacyjnego można łatwo przestawiać płozy we wszystkich kierunkach aż do zobaczenia końcówki pręta oznaczającego punkt docelowy. Po uzyskaniu optymalnego ustawienia na fantomie należy dokręcić wszystkie śruby i przymocować cały przyrząd celowniczy do pierścienia głównego.

b.) matematyczne ustawianie na fantomie:

Na podstawie zdjęć rentgenowskich, TK i TRM należy określić współrzędne punktu docelowego i punktu trepanacyjnego i za pomocą wspominanego wcześniej oprogramowania do planowania inomed (iPS) przeliczyć je na kąt stereotaktyczny. W systemie stereotaktycznym RM lub ZD można następnie nastawić otrzymane dane o kącie bezpośrednio na płozach przyrządu celowniczego. Następnie należy je zamontować do fantomu.

Mimo tego dość prostego ustawiania punktu docelowego, zawsze zalecana jest dodatkowa kontrola na fantomie. Ewentualne błędy ustawienia kątów lub skrzywione/ugięte instrumenty można od razu wykryć na fantomie. Tak więc fantom jest ostatnią instancją zapobiegania błędom stereotaktycznym. Tylko zastosowanie fantomu może zagwarantować optymalne bezpieczeństwo pacjenta podczas neuromodulacji >>.

Funkcje

  • Sprawdzenie ustalonego punktu celu
  • Gwarancja ustawień stereotaktycznych na ramie względem wytyczonego punktu celu.
  • wykrywanie uszkodzonych instrumentów przed ich użyciem operacyjnym
  • doskonały środek do szkolenia początkujących
  • koordynaty X, Y i Z mogą zostać przygotowane indywidualnie dla pacjenta
  • autoklawowalny

Zastosowanie

  • Weryfikacja celu urządzeń steretaktycznych I instrumentów

Więcej informacji >

inomed