C2 Xplore – Bezpieczna resekcja guza dzięki zaawansowanemu mapowaniu mózgu

Zapobieganie deficytom neurologicznym poprzez stosowanie śródoperacyjnego neuromonitoringu

Lokalizacja obszarów funkcjonalnych- zwana mapowaniem- odgrywa niezwykle ważną rolę w chirurgicznej resekcji guzów mózgu. Guzy mogą zmieniać normalną anatomię, co utrudnia chirurgowi orientację w tkance. Mapowanie pomaga zlokalizować obszary istotne dla motoryki i mowy, a następnie delikatnie wyciąć guz z ciągłym monitorowaniem.

Neuromonitoring śródoperacyjny (IONM) jest ważną częścią mapowania mózgu. Ciągłe monitorowanie funkcji elokwentnych układu nerwowego podczas operacji neurochirurgicznej zmniejsza ryzyko wystąpienia u pacjenta uszkodzeń pooperacyjnych. Jednocześnie neuromonitoring umożliwia kontrolowaną resekcję guza podczas zabiegów chirurgicznych, co pozwala na zachowanie funkcji obszarów mózgu, dróg nerwowych, rdzenia kręgowego i struktur nerwów obwodowych.

 

Ochrona ważnych funkcjonalnie obszarów mózgu za pomocą C2 Xplore

Podczas zabiegu operacyjnego ważne funkcjonalnie obszary mózgu są lokalizowane za pomocą sond do ręcznej stymulacji, a ich integralność może być monitorowana przez cały czas trwania operacji, np. za pomocą elektrod paskowych. Do mapowania kory motorycznej dostępnych jest do 8 kanałów EMG. W tym obszarze dostępne są standardowe programy: w zależności od potrzeb można zmienić ustawienia lub w dowolnym momencie utworzyć pojedyncze programy.

 • Mapowanie korowe: ciągła stymulacja, jednofazowy puls pozytynwny, do 2 Hz
 • Mapowanie podkorowe: ciągła stymulacja, jednofazowy puls negatywny, do 2 Hz

Kolejną cechą jest ciągłe i dynamiczne mapowanie podkorowe. Ułatwia to bezpieczną resekcję guza. >>

 

Mapowanie mowy jest wykonywane w kraniotomii z wybudzeniem pacjenta w ośrodku Broki i Wernickiego w celu oceny funkcji mowy.

C2 Xplore posiada specjalny program stymulacyjny do mapowania mowy i spełnia wszystkie wymagania samodzielnego stymulatora. Możliwa jest stymulacja dwufazowa i technika Penfielda (50 Hz lub 60 Hz).

 

Dodatkowo, program posiada dwie standardowe konfiguracje stymulacji:

 • Mapowanie mowy: stymulacja ciągła, impuls dwufazowy, 50 lub 60 Hz
 • Mapowanie mowy 4s: 4-sekundowa stymulacja ograniczona czasowo, impuls dwufazowy, 50 lub 60 Hz

Ustawiony impuls stymulacyjny oraz wszystkie jego parametrami oraz potwierdzenie stymulacji w formie wizualnej i akustycznej są dostępne w każdej chwili, nawet podczas mapowania mózgu.

 

Oprócz dopasownych akcesoriów, C2 Xplore >> oferuje szeroki zakres możliwości zastosowania w neurochirurgii:

 • Bezpośrednia stymulacja korowa
 • Mapowanie mowy
 • Mapowanie nerwów motorycznych
 • Mapowanie nerwów czaszkowych

Cechy charakterystyczne

 • Specjalnie opracowane oprogramowanie do mapowania korowego
 • Łatwa i intuicyjna obsługa zgodna ze sprawdzoną koncepcją oprogramowania C2
 • Wyraźny widok sygnałów EMG
 • Ciągły i automatyczny pomiar impedancji elektrod rejestrujących
 • Zintegrowana baza danych przechowująca długoterminowo dane pacjentów

Więcej informacji >